Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stanowisko Gminy ws. otwarcia miejskich przedszkoli i żłobka

30 kwietnia 2020, 11:39

Stanowisko Gminy w sprawie otwarcia miejskich przedszkoli i żłobka

Stanowisko Gminy w sprawie otwarcia miejskich przedszkoli i żłobka

Informujemy, że ze względu na konieczność dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, nie jest możliwe otwarcie publicznych przedszkoli i żłobka (dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna) już od 6 maja br.

Pozytywną rekomendację dla podjętych działań i decyzji prezydenta miasta, wydał miejski Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno.

- Musimy przygotować się do spełnienia nowych norm sanitarnych oraz zapewnienia - zgodnego z nowymi zaleceniami - właściwego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci i personelu. Do wszystkich tych działań podchodzimy z najwyższą starannością i rozwagą tak, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas w przedszkolach i żłobkach. Obecnie dyrektorzy miejskich placówek weryfikują wśród rodziców zainteresowanie powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli miejskich - mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Po etapie przygotowawczym, na który przyjęto okres ok. tygodnia, Gmina będzie informować rodziców oraz opinię publiczną o podjętych działaniach oraz o planowanym terminie otwarcia, który nie nastąpi wcześniej niż 11 maja br. Przy podejmowaniu ostatecznych decyzji, szczególnie pod uwagę brana będzie aktualna sytuacja epidemiczna w mieście i regionie.