Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rezygnacja / odwołanie imrezy turystycznej

29 kwietnia 2020, 13:02

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

W związku z licznymi pytaniami konsumentów dotyczącymi rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej odwołania w okresie trwania pandemii, Miejski Rzecznik Konsumentów  wyjaśnia:

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji:

  1. przewozu pasażerów,
  2. zakwaterowania,
  3. wynajmu samochodu,
  4. innej usługi świadczonej podróżnym.

W przypadku  gdy konsument rezygnuje z usługi turystcznej ze wzgledu na występujące zagrożenie epidemicze przepisy stanowią - art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017r.   o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017  poz. 2361),     że konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od umowy. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone. Uwaga! Przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k ustawy o COVID-19). Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości korzystać.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odwołania imprezy turystycznej przez biuro podróży z powodu występującej epidemii. Biuro podróży ma obowiązek zwrócić pieniądze uczestnikowi. Jeśli proponuje inne rozwiązanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny może się na nie zgodzić, ale nie musi. To może być okazja do wynegocjowania dobrej oferty. Jeśli konsument woli odzyskać pieniądze, nie musi akceptować propozycji biura. Jednak zwrot dostanie dopiero za pół roku, bo przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak informacja o odwołaniu imprezy została faktycznie przekazana konsumentowi. Potem biuro ma jeszcze 14 dni na zwrot pieniędzy.

Krystyna Banasik

Miejski Rzecznik Konsumentów
Jaworzno, 29 kwietnia 2020 roku.