Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 22

27 kwietnia 2020, 13:22

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 22/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od dzisiaj w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzono osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników działa punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki są zamknięte, ale obsługa mieszkańców jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 są dodatkowo wyposażone w dzwonki.
 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909 - Ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5836/bezplatne_webinarium_dla_przedsiebiorcow.html
 • 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 229. rocznica uchwalenia tego - jednego z najstarszych na świecie, dokumentu regulującego ustrój prawny państwa. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii, tegoroczne obchody nie będą przebiegać według dotychczasowego ceremoniału. Scenariusz uroczystości będzie dostosowany do obowiązujących zaleceń. W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, o godz. 9:00 odprawiona zostanie msza święta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Jaworzna. Ze strony samorządu we mszy świętej weźmie udział tylko delegacja, bez pocztów sztandarowych oraz orkiestry. Wybierając się do kościoła, pamiętajmy, że także w tym dniu Ilość osób uczestnicząca na mszy św. musi być zgodna z wytycznymi władz państwowych (1 osoba na 15 mkw.).
 • 26 kwietnia br. Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zarażona koronawirusem SARS-COV-2. 80-letnia mieszkanka przebywa obecnie w szpitalu zakaźnym w Tychach. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 5 przypadków zakażenia koronawirusem (4 osoby przebywają w kwarantannie domowej i chorobę przechodzą pod nadzorem sanitarnym).

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 20 kwietnia do 25 kwietnia dokonano:

 • 2 rejestracji urodzeń,
 • 28 rejestracji zgonów,
 • 1 udzielone śluby,
 • 92 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 242 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 20 do 24 kwietnia dokonano m.in.:

 • ewidencja Ludności: udzielenie informacji telefonicznej - 50, pisma przychodzące przez ePUAP - 20, wydanie zaświadczeń - 4, meldunek - 43, udzielenie informacji e-mailowej - 9,
 • wydanie zaświadczeń - 4, decyzje administracyjne dot. wymeldowania - 1, wnioski do sądu (o kuratora) - 2, zawiadomienia do stron - 2, wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania - 2.
 • dowody osobiste: udzielenie informacji telefonicznej - 93, wydanie dowodu osobistego -35, przyjęcie wniosków o wydanie dowodu osob. (wnioski papierowe + elektroniczne) - 56, udzielenie informacji e-mailowej - 3, zgłoszenie utraty dowodu osob. - 3.
 • prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 240, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 34, udzielenie informacji e-mailowej - 5, wydanie decyzji - 16, wszczęcie postępowania administr. - 20, produkcja praw jazdy - 17.
 • rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 259, rejestracja pojazdów - 31, przyjęcie wniosków w spr. rejestracji pojazdu - 77, wyrejestrowanie czasowe - 4; wydanie dowodu rejestr. - 37; pisma ogólne w sprawie dot. rejestracji - 7.
 • działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 120, zmiana wpisu w CEIDG - 7, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 6, przyjęcie wniosku w sprawach dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, przyjęcie wniosku w sprawach dot. transportu drogowego - 2.
 • sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 44.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 64,
 • placów zabaw - 64,
 • parków miejskich - 27.

Zrealizowano 8 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 103.
Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 24 - bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Urząd Pracy odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909 - ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu.
 • Nabór wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór trwa do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 105 169,13 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 3 038 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznowiła działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt pobrań w placówce Leopold. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie.
 • Spółka otrzymała kolejnych 500 sztuk maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie. Decyzją Prezesa Zarządu ZLO, w porozumieniu z Dyrektorem MOPS, 250 sztuk tych maseczek przekazano do rozdysponowania wśród podopiecznych MOPS, głównie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach.
 • Spółka otrzymała informację, że złożony w 2019 r. wniosek do dofinansowanie realizacji projektu (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych), pod nazwą MAM APETYT NA ZDROWIE, którego celem jest wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna. Wsparcie będzie realizowane w zakresie  zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz występowania przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości. Wsparcie obejmie dzieci (600 dzieci w wieku 5-6 lat), ich rodziców/opiekunów oraz personel zatrudniony w przedszkolu. Projekt będzie realizowany prze 24 miesiące, umowa zostanie podpisana prawdopodobnie na początku maja 2020 r.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: odchwaszczanie rabat wzdłuż Al. 1000-lecia; opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Planty, skwer Arkady, Ogródek Jordanowski, Park ul. Pocztowa, ul. Grunwaldzka - na przeciwko Cmentarza Radzieckiego, Pomniki: Ks. Stojałowskiego, Niepodległości, ul. Narutowicza, teren gminny przy ul. Krótkiej, ul. Zielona, Jeleń - Park, skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów i Wygoda, Park Bory, Park Pszczelnik, teren Zielony Łubowiec; kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.
 • Od 27 kwietnia otwarty jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7.00-15.00. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace porządkowe i koszenie - Plac św. Jana, ul. Królowej Jadwigi, porządki na łączniku ul. Sienkiewicza do Rynku.
 • Prace porządkowe pomiędzy ul. Grunwaldzką a Paderewskiego.
 • Przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Velostrada, Rynek i rynki dzielnicowe - Byczyna, Jeleń, Dabrowa Narodowa),  MCIT, Wodny Plac Zabaw.
 • Przygotowanie stanowiska do obsługi petentów w budynku MZDiM.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem zbiorników retencyjnych.
 • Bieżące prace utrzymaniowe na drogach: ul. Barana, Paderewskiego boczna (parking).
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy.
 • Zakończenie prac związanych z porządkowaniem ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Łukasiewicza i Paderewskiego.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 21 z 24 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Rząd ogłosił nowe terminy egzaminów szkolnych. Ósmoklasiści będą zdawać swój egzamin w terminach od 16 do 18 czerwca. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Więcej informacji na naszej stronie.
 • Uspokajamy, że Gmina Miasta Jaworzna nie udostępniła żadnych danych osobowych mieszkańców na podstawie mailowego wniosku kierowanego do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast o przekazanie danych ze spisu wyborców. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.
 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki będą zamknięte, ale obsługa mieszkańców będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 będą dodatkowo wyposażone w dzwonki. Więcej informacji na naszej stronie.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 18.
 • Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 155.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 36

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Zostały napisane 2 artykuły na temat Jaworznickiego Słownika Bibliograficznego, do periodyków: Bibliotheca Nostra, - kwartalnika naukowego współredagowanego przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ponadto napisano artykuł do Poradnika Bibliotekarza - wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Dokonano aktualizacji projektu w ramach środków MKiDN pn. Performatywna Książka. Performatywna Biblioteka. Edycja II. Wniosek został złożony w systemie eboi mkidn.
 • TVP Kultura obejmuje patronat medialny nad wydarzeniem: projekt "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • w dniu 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00 – Urząd Pracy przeprowadzi bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zainteresowanych zachęcamy do  elektronicznej rejestracji - Ilość miejsc ograniczona.  Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu.
 • nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.). Nabór trwa do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 86 580,00 zł;
 • nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.). Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 2 570 000,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą. Po rozszerzeniu Tarczy Antykryzysowej 2.0. znacznie wzrosła liczba wpływających wniosków.
 • zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.
 • gorąca linia dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937. W zakresie uruchomionej infolinii udziela się ponad 100 porad dziennie;
 • trwa akcja promocyjna dot. wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, realizowanego przez Urząd Pracy, skierowana bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców, a także z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tj.: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • od 27 kwietnia 2020 r spółka rozpoczyna w ramach teleporad wizyty fizjoterapeutyczne

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
  • odchwaszczanie rabat wzdłuż Al. 1000-lecia,opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Długoszyn, Góra Piasku, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4,
  • Ciężkowice – pomnik, teren przy siłowni przy ul. Ciężkowickiej,
  • podlewanie roślin jednorocznych: Obelisk za ekranami na Os. Stałym, pomniki w Szczakowej, pomnik na Podłężu,
  • wykaszanie działek gminnych: koło sklepu Żabka w centrum, róg Stojałowskiego, teren przy pomniku Niepodległości,
  • kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.
    

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Oczyszczanie stref przykrawężnikowych  - ul. Pocztowa, rejon ronda przy UM
 • Kompleksowe prace porządkowo - pielęgnacyjne na Rynku w Jeleniu
 • Sprzątanie jezdni i ciągu pieszo - rowerowego na ul. Łukasiewicza (Osiedle Stałe)

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem wysepek i korytek ściekowych w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z DWR.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy)
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych (Obwodnica Północna)
 • Prace pielęgnacyjne na Rondzie Drwala
 • Mycie wiat przystankowych

***

RAPORT NR 20 z 23 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki będą zamknięte, ale obsługa mieszkańców będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 będą dodatkowo wyposażone w dzwonki. Więcej informacji na naszej stronie.
 • Działki mieszkaniowe przy ul. Prostej na sprzedaż. Zbuduj dom w spokojnym osiedlu na skraju lasu! Gmina Miasta Jaworzna oferuje kolejne działki położone przy ul. Prostej (równoległa do Miodowej i Chropaczówki) w osiedlu Długoszyn. Sielska okolica, dostęp do sieci uzbrojenia, częściowe zwolnienie z podatku VAT przy zakupie. Przetarg na 10 działek mieszkaniowych przy ul. Prostej odbędzie się już 13 maja 2020 roku. Wadium uprawniające do udziału w przetargu należy wpłacić do 6 maja br. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5827/dzialki_mieszkaniowe_przy_ul_prostej_na_sprzedaz.html
 • 5 mln zł dla Jaworzna na przebudowę ul. Martyniaków. Dofinansowanie dla Jaworzna zostanie przekazane z Funduszu Dróg Samorządnych. Wirtualne promesy przekazane zostały przez Wojewodę Śląskiego - Jarosława Wieczorka, w ramach których w województwie śląskim zostaną zrealizowane 72 zadania za kwotę blisko 134 mln zł.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 34,
 • placów zabaw - 34,
 • parków miejskich - 14.
 • Zrealizowano 13 zgłoszenia mieszkańców.

Kilkunastu bezdomnych nieobjętych na co dzień opieką placówek pomocy społecznej otrzymało od Straży Miejskiej indywidualne maseczki ochronne. Strażnicy pouczyli osoby bezdomne o obowiązku zakrywaniu ust oraz nosa w miejscach publicznych takich jak ulica, park, sklep ale także w pojazdach komunikacji publicznej. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa - dbajmy o siebie nawzajem.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 149.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 27 - bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) - 303  ogółem.
 • Z dniem 15 kwietnia 2020r. rozporządzenie MRPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło udogodnienia rejestracji w PUP, poszerzając rejestrację on - line również dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego.
 • Kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.):
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.

Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 69 160,00 zł.

 • Kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.). Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 2 040 000,00 zł. Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy. Doradcy udzielają informacji o aktualnych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy prowadzonych on- line, a także o możliwościach uzyskania bezpłatnych porad prawnych poprzez różne środki komunikacji na odległość.
 • Gorąca linia dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937. W zakresie uruchomionej infolinii udziela się ponad 100 porad dziennie.
 • Trwa akcja promocyjna dot. wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, realizowanego przez Urząd Pracy, poprzez media społecznościowe tj. : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin.
 • Rozpowszechniono ofertę specjalną dot. Tarczy Antykryzysowej, wśród przedsiębiorców oraz zrzeszeń pracodawców. Oferta obejmowała również:
 • usługę realizowaną wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, tj.: Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady ubiegania się o wsparcie na stronie: https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia ;

oraz  

 • "Śląski Pakiet dla Gospodarki", opracowany przez Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego. Szczegółowe informacje nt. pakietu na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/,https://dlagospodarki.slaskie.pl/ tel.: (32) 77 40 632/150.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznawia działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. czynny będzie Punkt pobrań w placówce Podwale. Pacjenci będą mogli rejestrować się telefonicznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
  • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci w centrum (Pocztowa, Zielona, PZU, Biedronka, Narutowicza, teren urządzony od pomnika do Rogatki, Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, UM)
  • plewienie roślin wieloletnich rosnących wzdłuż Al.1000-lecia na Osiedlu Stałym (kontynuacja prac)
  • podlewanie roślin oraz utrzymanie czystości przy pomnikach,
  • kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.
 • Prace pozostałe:
  • Gagarina 15,17: kontrola i czyszczenie odpływów rur spustowych,
  • prace porządkowe na Cmentarzach Komunalnych Wilkoszyn oraz Szczakowa: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Zamiatanie ul. Broniewskiego na PodwaluCzyszczenie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Bielańskiej na Borach
 • Pielęgnacja zieleni w Byczynie.
 • Zamiatanie chodników w Strefie Przemysłowej II.
 • Podlewanie roślin w Byczynie.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem wysepek i korytek ściekowych na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z DWR.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Oczyszczanie stref przykrawężnikowych w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej/Katowickiej.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.
 • Uruchomienie fontanny na Rynku w Byczynie.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 19 z 22 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki będą zamknięte, ale obsługa mieszkańców będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 będą dodatkowo wyposażone w dzwonki. Więcej informacji na naszej stronie.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie pozyskał kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 6 mln. zł na pożyczki dla przedsiębiorców (łączna kwota pozyskanych środków to 15 mln. zł).
 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 11.

Zrealizowano 14 zgłoszeń mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 125
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej – 29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) – 291  ogółem;
 • Z dniem 15 kwietnia 2020r. rozporządzenie MRPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło udogodnienia rejestracji w PUP, poszerzając rejestrację on – line również dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego;
 • kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.):
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
  • Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 50 960,00 zł;
 • kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.). Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 1 785 000,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Pozyskano kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 6 000 000,00 zł na pożyczki dla przedsiębiorców (łączna kwota pozyskanych środków 15 000 000, 00 zł);
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy. Doradcy udzielają informacji o aktualnych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy prowadzonych on- line,  a także o możliwościach uzyskania bezpłatnych porad prawnych poprzez różne środki komunikacji na odległość;
 • gorąca linia dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937. W zakresie uruchomionej infolinii udziela się ponad 100 porad dziennie;
 • trwa akcja promocyjna dot. wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, realizowanego przez Urząd Pracy, poprzez media społecznościowe tj. : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
 • opracowano ofertę specjalną dot. Tarczy Antykryzysowej, skierowaną do przedsiębiorców oraz zrzeszeń pracodawców. Promocja obejmuje również:
 • usługę realizowaną wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, tj.: Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady ubiegania się o wsparcie na stronie: https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia oraz  „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, opracowany przez Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego. Szczegółowe informacje nt. pakietu na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/  tel.: (32) 77 40 632/150.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Otrzymano dostawę maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez lokalnego producenta odzieży - ECHO.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

PSZOK otwarty od 27 kwietnia

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci w centrum,
 • plewienie roślin wieloletnich rosnących wzdłuż Al.1000-lecia na Osiedlu Stałym,
 • przycinka gałęzi drzew - ul. Fabryczna,
 • uruchomienie fontanny w Parku ul. Pocztowa,
 • kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Prace pozostałe:

 • Kościuszki 12 - naprawa schodów oraz malowanie balustrad,
 • prace porządkowe na Cmentarzach Komunalnych Wilkoszyn oraz Szczakowa: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Uzupełnianie wody w workach nawadniających drzewa w Centrum i w Parku Kieszonka, podlewanie kwiatów w donicach na Rynku i lączniku od Rynku do ul. Sienkiewicza.
 • Zakończenie prac związanych z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki)
 • Prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach, na których wprowadzony został kontraruch rowerowy (ul. Polowa, Sportowa, Różana)
 • Zamiatanie chodników przy ul. Paderewskiego
 • Rozpoczęcie prac związanych z zamiataniem chodników w Strefie Przemysłowej II od Łubowca
 • Podlewanie drzew: ul. Jaśminowa, Bielańska, Insurekcji Kościuszkowskiej

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją żywopłotów wzdłuż ul. Martyniaków.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy)
 • Zamiatanie wysepek przy skrzyżowaniu DWR z ul. Krakowską
 • Mycie wiat przystankowych

***

RAPORT NR 18 z 21 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Przypominamy, że przed wejściem do budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 33 znajduje się odpowiednio zabezpieczona urna na dokumenty. Pisma, które Mieszkańcy składają do wydziałów Urzędu Miejskiego, a które nie wymagają potwierdzenia złożenia, powinny być umieszczane w tej urnie.
 • Dyżur telefoniczny eksperta ZUS dla przedsiębiorców - oddział ZUS w Chorzowie oraz Miejski Inkubator Przedsiębiorczości RAWA INK w Katowicach 23 kwietnia (w czwartek) w godz. od 12 do 14.00 organizuje dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców. Na pytania dotyczące wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej będą odpowiadać eksperci ZUS, pod numerem telefonu: 32 34 90 626.
 • Do sklepu Google Play trafiła ProteGO Safe - aplikacja, która pomoże kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Docelowo będzie ona pełnić dwie główne funkcje. Pierwsza - to możliwość samokontroli stanu zdrowia. Druga - wykorzystująca technologię Bluetooth - będzie zbierała informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informowała o spotkaniach z chorymi. Obie informują o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem. Aplikacja jest bezpieczna - dane użytkownika są zapisywane tylko na jego urządzeniu, nie są przesyłane na zewnątrz - nikt poza nim nie ma do nich dostępu. Więcej na: https://bit.ly/2xAPLx7
 • Dobiegły końca prace prowadzone na Starej Hucie, których celem było umożliwienie dojazdu do działek sprzedanych w ostatnich miesiącach przez Gminę. Roboty zostały wykonane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów przy współpracy z Urzędem Miejskim, który wcześniej geodezyjnie wyznaczył drogi dojazdowe oraz dokonał podziału działek.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Uruchomiono magazyn materiałowy na sprzęt i środki ochrony osobistej przy ul. Północnej. Środki zostały w całości przetransportowane na miejsce. Wyznaczono dwóch pracowników do obsługi magazynu spośród pracowników UM.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 10.

Zrealizowano 17 zgłoszeń mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 132
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej – 54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) – 283  ogółem,
 • kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
  • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu i są niezwłocznie opiniowane. Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 39 260,00 zł;
 • Kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej". Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 1 405 000,00 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane;
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ ;
 • oczekujemy na dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o które Urząd wystąpił w dniu 16 kwietnia 2020 r.;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy;
 • uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozdysponowano dla personelu kolejne 106 sztuk maseczek wielokrotnego użytku uszytych przez MCKiS w Jaworznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • PSZOK otwarty od 27 kwietnia Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: opróżnianie koszy i zbieranie śmieci (Stara Huta, ul. Cyprysowa, Niedzieliska).
 • Prace porządkowe przy pomnikach wraz z odchwaszczeniem roślin jednorocznych: Pomnik Grunwaldu Szczakowa, Pomnik Łubowiec ul. Górników z "Danuty".

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Objazd kontrolny czystości w zarządzanych przez nas przestrzeniach - Rynek i przyległe ulice, Rynki dzielnicowe, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, Velostrada.
 • Zamiatanie ul. Kolejarzy w Szczakowej.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją żywopłotów wzdłuż ul. Martyniaków.
 • Pielęgnacja drzew w Centrum, na ul. Krakowskiej i ul. Bogusławskiego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Usuwanie śmieci w pasie drogowym na ulicach: Jaworznickiej, św. Wojciecha, Krakowskiej.
 • Zamiatanie jezdni na ul. Sulińskiego w rejonie skrzyżowania przy Rynku w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów w rejonie zbiorników retencyjnych.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku autobusowego na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: