Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja dot. danych osobowych mieszkańców, o które wystąpiła Poczta Polska

24 kwietnia 2020, 12:52

Uspokajamy, że Gmina Miasta Jaworzna nie udostępniła żadnych danych osobowych mieszkańców na podstawie mailowego wniosku kierowanego do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast o przekazanie danych ze spisu wyborców.

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w czwartek 23 kwietnia o godz. 2:26 wpłynął wniosek, który zawiera kilkanaście pozycji danych do udostępnienia. Mail został podpisany „Poczta Polska”, bez żadnych weryfikowalnych podpisów nadawcy.

W tej sprawie konieczne są oficjalne wyjaśnienia oraz weryfikowalne dokumenty, o których jest mowa w formalnych zaleceniach Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto prezydent Paweł Silbert skierował sprawę do zbadania przez radców prawnych, by określili zasadność i prawne podstawy takiego wniosku.

W załączeniu treść maila, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Obrazek