Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dofinansowania bez zbędnej zwłoki

17 kwietnia 2020, 14:43

Z chwilą wejścia w życie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Jaworznicki Urząd Pracy natychmiast ruszył z pomocą dla mikroprzedsiebiorców – ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jaworznicki PUP jednym z  pierwszych urzędów na Śląsku,  który ogłosił nabór na dofinansowanie dla małych i średnich firm.

W ciągu zaledwie 2 tygodni wpłynęło ponad 300 wniosków zainteresowanych wsparciem, na kwotę ok 2 mln zł. Do tej pory wypłacono 1 mln zł wspierając 200 przedsiębiorców. Kolejne środki będą wypłacane bez zbędnej zwłoki. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a wnioski podlegają niezwłocznemu opiniowaniu przez pracowników jaworznickiego Urzędu. W przypadku braków w dokumentacji, reakcja jest natychmiastowa. Pracownicy merytoryczni błyskawicznie nawiązują kontakt z wnioskującymi przedsiębiorcami.

- Trzymamy rękę na pulsie, analizujemy na bieżąco potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Aby zapewnić płynność udzielanego wsparcia już sięgnęliśmy po dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra - wyjaśnia Łukasz Curyło, dyrektor Urzędu Pracy.

Przygotowujemy się także do realizacji Tarczy antykryzysowej 2.0, dzięki której poszerza się grupa docelowa pożyczkobiorców. Nie tylko mikroprzedsiębiorcy są odbiorcami tej pomocy ale zostaną nimi także samozatrudnieni.

Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia Jaworznicki Urząd szeroko upowszechnia, także  poprzez media społecznościowe. Na bieżąco odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości od zainteresowanych.

Osobom poszukującym zatrudnienia PUP umożliwił rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy. Na stronie urzędu oraz w mediach społecznościowych dostępny jest film instruktażowy dot. rejestracji elektronicznej oraz zakładania profilu zaufanego.

Dodatkowo dla mieszkańców naszego miasta, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych którzy utracili pracę – uruchomione zostało zdalne wsparcie doradcy zawodowego (telefoniczne oraz za pomocą komunikatorów WhatsApp, Messengera).

ObrazekObrazek