Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 14

15 kwietnia 2020, 14:16

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 14/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie utworzono oddział przejściowy dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19. 14 kwietnia po godzinie 22.00 przyjęto pierwszego pacjenta, który oczekuje na wynik badania.
 • Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIEWYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH.
 • Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Ogłoszenie MZNK dot. programu: "Mieszkanie za remont": Wnioski w programie można składać do 15 kwietnia. Na dzień 14.04.2020 r, wpłynęło 146 wniosków. Więcej informacji pod nr telefonu: 32 745 10 45 i na stronie www.mznk.jaworzno.pl.
 • Dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych którzy utracili pracę - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie uruchomił zdalne wsparcie doradcy zawodowego, za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Z uruchomionych nowych środków zakupiono i dostarczono służbom i personelowi medycznemu już 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono kolejnych 20 000 szt. maseczek jednorazowego użytku i 1000 szt. maseczek wielorazowych. W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, a także wyposażone zostaną służby mundurowe i służby zajmujące się dezynfekcją przestrzeni.

Wydział Edukacji:

 • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie organizuje szkolenie p.n. "MS Teams - wykorzystanie aplikacji do nauczania zdalnego, budowania interakcji z uczniami online". MS Teams to nowoczesna usługa internetowa oparta na chmurze, zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Dzięki platformie nauczyciel może prowadzić zajęcia zdalnie w formie interaktywnej na żywo/w czasie rzeczywistym. Szkolenie zorganizowane zostanie w formie warsztatów ONLINE. W programie szkolenia przewidziano między innymi ćwiczenia z zakresu: prowadzenie zajęć, dyskusji, dokumentowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych online i kontakt z rodzicami, obsługę MS TEAMS z poziomu ucznia. W szkoleniu wezmą udział nauczyciele z 14 jaworznickich szkół.

Wydział Inwestycji Miejskich:

Gmina unieważniła przetarg na budowę Centrum Usług Społecznych w Jaworznie. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, które złożyły:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "UNIBUD" za kwotę 3 428 949 zł,  
 • Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. za kwotę 3 472 702,59 zł,
 • RISER Sp. z o.o. za kwotę 3 561 957 zł,
 • "INSTALMEN" za kwotę 4 500 000 zł.

Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przekroczyła o 1 milion zł zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Przypominamy, że Gmina uzyskała dofinansowanie na uruchomienie i doposażenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Plac Św. Jednak po rozstrzygnięciach przetargowych, postępowanie zostało unieważnione.

Wydział Obrotu Nieruchomościami:

Wydział Obrotu Nieruchomościami z powodu epidemii koronawirusa odwołuje kolejne przetargi na sprzedaż działek i nieruchomości gminnych:

 • sprzedaż działek gminnych przy ul. Storczyków,
 • sprzedaż zabudowanej działki gminnej przy ul. Wiosny Ludów,
 • sprzedaż działki przy ul. Wandy,
 • sprzedaż działek przy ul. Storczyków i Syrokomli,
 • sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego działek przy ul. Grunwaldzkiej,
 • sprzedaż działki gminnej przy ul. Bratków,
 • sprzedaż użytkowania wieczystego działki przy u. św. Wojciecha,
 • sprzedaż działek gminnych przy ul. Pszenicznej,
 • sprzedaż zabudowanej działki gminnej przy ul. Jagiellońskiej.

Ponadto biuro ogłosiło na 13 maja br. przetarg na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Prostej w Jaworznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 15.

Zrealizowano 5 zgłoszeń mieszkańców, w tym informacje udzielone mieszkańcom w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego covid-19.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 151.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 28 (bez uwag).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice - wyjazd po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa.

W sumie 12 samochodów i 24 ochotników.
 

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 242  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią łączną kwotę ok 320 000,00 zł.

 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 390 000 zł.
 • Dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych którzy utracili pracę - uruchomiono zdalne wsparcie doradcy zawodowego, za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje dorosłych osób, które chcą zostać wolontariuszami i pomagać seniorom, osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia, m.in. poprzez zakup i dostarczenie żywności, środków czystości i leków. Do tej pory zgłosiło się kilkanaście osób. Z każdą z nich przeprowadzono rozmowę telefoniczną w celu ustalenia ewentualnych form ich pomocy, z której będzie można skorzystać, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności:
  • Zawieszona jest bezpośrednia obsługa klientów przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Wnioski można przekazywać pocztą lub w siedzibie MZON przy ul. Łukasiewicza 7 wrzucając dokumenty do przygotowanej skrzynki z napisem skrzynka podawcza MZON.
  • Posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osób zainteresowanych. Zgodnie bowiem z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2020 r., jeśli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie w tzw. trybie zaocznym.
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19. 14 kwietnia po godzinie 22.00 przyjęto pierwszego pacjenta, który oczekuje na wynik badania.
 • Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego przypominała wszystkim pracownikom o bezwzględnym obowiązku samokontroli temperatury ciała przed przybyciem do pracy.
 • Wprowadzono Zarządzenie w sprawie organizacji pracy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w warunkach epidemii - ograniczające kontakty pomiędzy pracownikami, z zachowaniem bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Uruchomienie zdalnych porad dla 2 lekarzy specjalistów.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Zlikwidowanie dzikiego wysypiska - w rejonie ul. Długoszyńskiej (działka została oczyszczona ze wszystkich śmieci, pojawiła się także tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).
 • Zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Kaliskiej (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).
 • Odchwaszczanie zieleni na terenie skweru przy ul. 3go Maja i Broniewskiego.
 • Mieszkanie za remont: Wnioski w programie można składać do 15 kwietnia. Na dzień 14.04.2020 r, wpłynęło 146 wniosków. Więcej informacji pod nr telefonu: 32 745 10 45 i na stronie www.mznk.jaworzno.pl.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną.
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, rynku dzielnicowe, Velostrada.
 • Park Chrząstówka - poprawa otaśmowania zabezpieczającego urządzeia znajdujące się w Parku, z których nie można obecnie korzystać: (siłownia, plac zabaw).
 • Zamiatanie chodników przy cmentarzu na Pechniku.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Szczakowa - budowa stanowisk pod ławki przy potoku Kozi Bród.
 • Celników - usuwanie zapadliska.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Porządki na parkingu przy ul. Zielonej, pod "Merino", na Velostradzie.
 • Pielęgnacja żywopłotu w rejonie przystanku na Osiedlu Stałym.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych - ul. Chełmońskiego.

***

RAPORT NR 13 z 14 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Jaworznicki Szpital skutecznie aplikuje o dodatkowe pieniądze na wzmocnienie służby zdrowia w czasie pandemii. Tym samym kolejne środki finansowe trafią do naszego Szpitala. Jak poinformował Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego przyznał szpitalowi w Jaworznie 2 miliony zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na walkę z koronawirusem. Przyznane środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów do dezynfekcji i sprzętu medycznego. Szpital zostanie również wyposażony w dodatkowe środki ochrony osobistej.
 • Powiatowy Urząd Pracy umożliwił bieżącą elektroniczną rejestrację przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 233 ogółem.
  • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn; Aktualna liczba wniosków - 2.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 7.
   • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
  • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 223. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914
 • Konsultacje 8. edycji JBO zawieszone Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 a co za tym idzie liczne ograniczenia w komunikacji, wstrzymujemy akcję informacyjną oraz kolejne kroki związane z naborem zadań do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. O dalszych decyzjach poinformujemy, gdy sytuacja ustabilizuje się. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: jbo@um.jaworzno.pl oraz nr telefonu 32 61 81 582.
 • 10-lecie w Necie: eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna w tym roku obchodzi jubileusz 10- lecia działalności, jako artystyczna instytucja kultury miasta Jaworzna. W związku z epidemią koronawirusa i nałozonymi ograniczeniami orkiestra zaprasza na swój na profil facebookowy eM Band oraz stronę internetową i kanał You Tube, gdzie na bieżąco będą publikowane materiały z dziesięciolecia działalności em Bandu.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego zamówił kolejne partie środków ochrony. W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, a także wyposażone zostaną służby mundurowe i służby zajmujące się dezynfekcją przestrzeni.
 • Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 16 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek ZASŁANIANIA UST I NOSA  w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIE WYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 104
  • placów zabaw - 68
  • parków miejskich - 58
  • w powyższym zakresie podjęto interwencje wobec 8 osób
 • Zrealizowano 21 zgłoszeń mieszkańców,
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 25 (bez uwag)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Jeleń - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd po południu.

W sumie 10 samochodów i 20 ochotników.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 233 ogółem.
 • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn; Aktualna liczba wniosków - 2.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 7.
 • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 223. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżąco realizuje zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez).
 • Ponadto na bieżąco realizowany jest program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w zakresie:
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie głównie czesnego),
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie oprzyrządowania samochodów, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego).
 • Program ten obsługiwany jest w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy platformy internetowej SOW – system obsługi wsparcia.
  • Pozostałe zadania powiatu finansowane ze środków PFRON (m.in. likwidacja barier architektonicznych, technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci) realizowane będą po podjęciu w kwietniu br. uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie o podziale środków PFRON.
  • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Otrzymano 150 masek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w centrum: na Plantach, pod Arkadami, w rejonie Ogródka Jordanowskiego, przy budynku Urzędu Miejskiego, w Parku ul. Pocztowa, ul. Zielona, teren przy Biedronce, Narutowicza, w okolicy budynku Policji,
 • podlewanie roślin przy pomnikach,
 • czyszczenie ławek w Parku przy ul. Pocztowej,
 • przycinka gałęzi drzew rosnących przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej wchodzących na ciąg pieszy,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Parku Lotników os. Stałe.

Sprzątanie terenów gminnych, zbieranie nieczystości w rejonie budynków:

 • Nałkowskiej 2-4-6,
 • między Nałkowskiej 8abc, a Nałkowskiej 10abc,
 • plac za sklepem Tadeusz na ul. Matejki,
 • Krasickiego 1-3,
 • Okrężna 1ab, Okrężna 3-5-7, Okrężna 9ab,
 • Matejki 20abcd, Matejki 22abc, Matejki 5-17,
 • Gałczyńskiego 7, 7a, 1-3, 5, Zacisze 11, Zacisze 15,
 • w rejonie sklepu Kaufland na ul. Matejki,
 • Licealna 4abcde, 6abcde, 11-go Listopada 4abcd, Broniewskiego 1abcd, Broniewskiego 3abcd, Drzewianki 6,
 • teren przy budynku ul. Sucharskiego 3.

Pozostałe prace:

 • dezynfekcja poręczy oraz klamek drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych,
 • kontrola ogłoszeń zabraniających korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
 • naprawa bramy stanowiącej ogrodzenie terenu wokół budynku użytkowego przy ul. Wincentego Muchy 2.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koordynacja akcji dezynfekcji przystanków realizowanej przez jaworznickie OSP.
 • Obniżanie krawężnika na ul. Kasztanowej na Jeziorkach - korekta lokalizacji obecnego przejścia dla pieszych.
 • Zamiatanie: ul. Energetyków, Poniatowskiego, Kasprzaka, Plac św. Jana, ul. Królowej Jadwigi.
 • Sprzątanie Velostrady - zbieranie śmieci.
 • Nocne zamiatanie - polewanie ulic.
 • Mycie przejść podziemnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn)
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego przy ul. Ciężkowickiej (odcinek leśny), przy światłach ul. Jana Pawła II/Radwańskich
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, rynku dzielnicowe, Velostrada

***

RAPORT NR 12 z 10 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, hartu ducha w obliczu ciężkich czasów, których wszyscy doświadczamy. Życzymy także serc przepełnionych miłością oraz troską o najbliższych i przyjaciół.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z zastępcą Moniką Bryl
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej, w porozumieniu z Wodociągami Jaworzno oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie, zostały podjęte czynności związane z dezynfekcją stref przystankowych na terenie miasta, polegające na opryskiwaniu przystanków wodą wysokoozonowaną. Do pomocy przy dezynfekcji przystanków zostały wyznaczone jednostki OSP z terenu Jaworzna. 10 kwietnia 2020 r. od godz. 10:30 realizowana jest przez jednostki OSP pierwsza dezynfekcja stref przystankowych w każdej z dzielnic. Dezynfekcji będą podlegały: teren przystanku z wiatami przystankowymi z zintegrowanymi siedziskami, ławki przystankowe oraz kosze przystankowe.
 • Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania. Przedstawiciele rządu zaapelowali też, by tegoroczną Wielkanoc spędzić wyłącznie w gronie osób, z którymi się mieszka.
 • W mieście realizowany jest Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców. To pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców. Więcej na stronie: https://bit.ly/3dV0KBI

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Poszukiwano firm w celu zamówień środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, kombinezonów). Złożono zamówienie u dwóch dostawców. Dostawy będą realizowane po okresie świątecznym.
 • W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, służb mundurowych i służb zajmujących się dezynfekcją przestrzeni.
 • Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 16 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek ZASŁANIANIA UST I NOSA  w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIE WYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH.
 • Przekazano informację do DPS w Jaworznie dotyczącą środków ochrony indywidualnej i płynów dezynfekujących pozyskanych na rzecz jednostek pomocy społecznej za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 30
  • placów zabaw - 22
  • parków miejskich - 18
  • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 1
 • Zrealizowano 30 zgłoszenia mieszkańców, w tym informacje udzielone mieszkańcom w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego covid-19 - 12.
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 137
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 63
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, OTK, Podwale, Os. Górnicze, Jeleń, Byczyna, Bory.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Jeleń - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.

W sumie 11 samochodów i 22 ochotników.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 227  ogółem.
 • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 3. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 194. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.
 • Urząd pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację powyższych zadań w kwocie 9 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Przesłano "Wniosek CEI" - wniosek o finansowanie inwestycji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa ze środków Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). Spółka zawnioskowała o finansowanie aparatury mobilnej (do badań wykonywanych w domu pacjenta przez personel medyczny) z transmisją danych powstałych w wyniku badania bezpośrednio do dokumentacji pacjenta w systemie informatycznym ONXT i do specjalisty medycznego, który może dokonać oceny wyniku badania. Ponadto wnioskujemy o aparaturę medyczną, obsługiwaną przez pacjenta lub opiekuna, która pozwala przesyłać dane i zdalnie konsultować lub monitorować pacjenta (telemedycyna). Następna grupa urządzeń, o które zawnioskowała Spółka to urządzenia zapewniające dezynfekcję pomieszczeń.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • przycinka gałęzi utrudniających przejście po chodniku przy ul. Powstańców Śląskich 3-5-7,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Parku na Borach,
 • podlewanie roślin przy pomnikach,
 • sprzątanie terenu przy ul. Tuwima,
 • malowanie ławek na placu zabaw przy ul. Cyprysowej,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Jeleniu na terenach zieleni urządzonej,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy  przy ul Schattanka,
 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci przy ul. Broniewskiego,
 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na terenie Łubowca (teren Zielonego Łubowca),
 • utrzymanie czystości przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku (dalszy ciąg prac),
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska - w rejonie ul. Ins. Kościuszkowskiej (działka została oczyszczona ze wszystkich śmieci, pojawiła się także tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów
 • i gruzu),
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Jagiellońskiej 54A (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Porządki na ul. Chocimskiej - zamiatanie rejonu przystanku autobusowego.
 • Podlewanie zieleni na Rynku.
 • Porządki na Wodnym Placu Zabaw.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie.
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn).
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego ul. Jana Pawła II.
 • Nocne zamiatanie jezdni: Centrum, Osiedle Stałe, Łubowiec.

***

RAPORT NR 11 z 9 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Informacje o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń oraz nowych zasadach, ogłosili podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Informuje, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w autobusach wyposażonych w klimatyzację tymczasowo wstrzymane zostało jej użytkowanie. Zamiennie we wszystkich pojazdach odblokowane zostały zamki w oknach, tak aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Od 11 kwietnia (sobota) obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy na liniach E oraz S. Zawieszone zostaną kursy cieszące się bardzo małym zainteresowaniem pasażerów. Zamiennie możliwe będzie wykorzystanie taboru i kierowców do obsługi kursów wymagających podwójnej obsady w związku z ograniczeniem liczby pasażerów w pojazdach.
 • W środę, 15 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych. W rekrutacji do nauki w pierwszej klasie udział wzięło 697 uczniów.
 • Realizowany jest miejski program ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców.
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzymał już wszystkie 92 wyniki testów na obecność koronawirusa u osób, które miały styczność z pielęgniarką zarażoną SARS-CoV-2. Wszystkie wyniki są negatywne. Pielęgniarka, która okazała się zarażona koronawirusem czuje się dobrze, przebywa w domu pod ciągłą opieką medyczną.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 33
 • placów zabaw - 20
 • parków miejskich - 25
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec 6 osób
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców,

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Pielęgnacja zieleni

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: skwer na os. Stałym oraz Park przy ul. Pocztowej,
 • zbieranie śmieci: rejon ul. Wilczej koło garaży,
 • grabienie liści, przycinanie odrostów pni drzew, zbieranie śmieci: rejon ul. Gagarina 4-6,
 • plewienie, odchwaszczanie, grabienie, zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Ogródek Jordanowski przy ul. Matejki.

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze komunalne

 • Kontynuacja prac porządkowych: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych w Wilkoszynie oraz Szczakowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego przypominała wszystkim pracownikom o bezwzględnym obowiązku samokontroli temperatury ciała przed przybyciem do pracy. W przypadku stwierdzenia takich objawów, jak: wzrost temperatury ciała powyżej 37 st. C, oraz kaszel i/lub duszność należy poinformować o powyższym bezpośredniego przełożonego. Kierownicy Oddziałów, Pielęgniarki Oddziałowe, Kierownicy Działów proszeni są o ponowne zwrócenie uwagi podległemu personelowi na samokontrolę temperatury ciała. Celem powyższego jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Od poniedziałku 16.03.2020 utrzymuje się tendencja spadkowa udzielanych świadczeń w POZ i pozostałych zakresach, na ten moment jest to ok 30% tego co realizowaliśmy przed epidemią. Z uwagi na epidemię nie pracuje Dział Rehabilitacji, z tego samego powodu zawieszono realizację terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień, po zmianie przepisów Poradnia ZLO - Centrum Medycyny Pracy realizuje świadczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Podobnie inne świadczenia komercyjne.
 • Świadczenia udzielane są przez lekarzy pracujących w poradniach, którzy udzielają świadczeń osobiście i za pomocą środków łączności oraz przez lekarzy wykonujących pracę zdalnie (z domu), którzy udzielają wyłącznie porad za pomocą środków łączności.
 • Mając na względzie ryzyko zakażeń krzyżowych podejmujemy działania organizacyjne mające na celu minimalizację tego ryzyka. Działania te polegają na: unikaniu pracy w jednej poradni lekarzy zatrudnionych wyłącznie w ZLO z personelem pracującym również w szpitalach; rekomendowaniu podjęcia pracy zdalnej przez tych lekarzy i udzielania porad związanych z kontynuowaniem leczenia w formie wideoporady albo porady telefonicznej; rekomendowaniu korzystania przez pacjentów z Portalu Pacjenta i porad zdalnych (informacje w tym zakresie zamieszczane na stronie ZLO-jaworzno oraz w mediach społecznościowych). Aktualność zachowuje komunikat z dnia 25.03.2020 r. dotyczący sposobów rejestracji do poradni ZLO https://zlo-jaworzno.pl/komunikat-25-03-2020/
 • Realizacja projektu unijnego Przyjazne Środowisko została ograniczona do świadczeń zdalnych i części o charakterze opiekuńczym. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na modyfikacje projektu do aktualnych ograniczeń i potrzeb. Pracujemy nad zmianą (https://zlo-jaworzno.pl/przyjazne-srodowisko/).
 • Opracowujemy koncepcję i gromadzimy dokumenty, które pozwolą aplikować o wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej z programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, termin złożenia wniosku upływa 09.04.2020 r.
 • Administracja spółki pracuje zdalnie a pracownicy, których obecność jest niezbędna pracują w izolowanych, bezpiecznych strefach.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych – 224 ogółem,
 • ogłoszono nabór wniosków o dofinansowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3c9zldL);
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3e53Kvn);
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3e741hy).
  • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904,
 • w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Wydatkowaliśmy wszystkie środki jakie dotychczas były zabezpieczone na ten cel. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych oraz po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków – 159.
 • Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl.
 • Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną
 • Zamiatanie: ul. Energetyków, sprzątanie pasa drogowego: droga dojazdowa do wysypiska przy granicach Miasta, Centrum
 • Sprzątanie pasa drogowego na ul. Śląskiej
 • Montaż worków nawadniających drzewa: ul. Mickiewicza, Grunwaldzka, Park Kieszonka
 • Pielęgnacja zieleni: ul. Zacisze

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie,
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn)
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza.

***

RAPORT NR 10 z 8 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Ogłoszone zostały nowe obostrzenia w związku z epidemią. Od przyszłego czwartku będziemy musieli nosić maseczki w przestrzeniach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. To nowe informacje, które ogłosili podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Informuje, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w autobusach wyposażonych w klimatyzację tymczasowo wstrzymane zostało jej użytkowanie. Zamiennie we wszystkich pojazdach odblokowane zostały zamki w oknach, tak aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Od 11 kwietnia (sobota) obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy na liniach E oraz S. Zawieszone zostaną kursy cieszące się bardzo małym zainteresowaniem pasażerów. Zamiennie możliwe będzie wykorzystanie taboru i kierowców do obsługi kursów wymagających podwójnej obsady w związku z ograniczeniem liczby pasażerów w pojazdach.
 • W środę, 15 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych. W rekrutacji do nauki w pierwszej klasie udział wzięło 697 uczniów.
 • "Chcemy do szkoły" - wyjątkowy utwór powstał dzięki inicjatywie nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie, którzy śpiewająco przyznają, że chcieliby już wrócić do szkolnych klas. Piosenki można odsłuchać w serwisie YouTube.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Przygotowano nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego Covid19 Jaworzno. Nawiązano kontakt z członkami Sztabu i ustalono formę przekazywania codziennych raportów.
 • Nawiązano kontakt z Hotelem Aqua, przy ul. Kapitana Karola Pniaka 2 w Jaworznie, w celu utworzenia na terenie hotelu izolatorium.

Urząd Stanu Cywilnego

 • USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów.
 • Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27
 • placów zabaw - 22
 • parków miejskich - 18
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 13 zgłoszeń mieszkańców,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 169 (u osób powracających z zagranicy)
 • Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 55 - bez uwag.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: Centrum, Podwale, Pechnik, Pszczelnik, OTK, Os. Górnicze, Os. Podłęże, Os. Stałe, Szczakowa, Gigant, Góra Piasku, Gagarina, Pieczyska, OWR Sosina.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • Godziny poranne: OSP – Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Byczyna – w sumie 6 samochodów i 12 ochotników.
 • Godziny popołudniowe: OSP – Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Jeleń, Długoszyn, Ciężkowice - w sumie 10 samochodów i 20 ochotników.
 • OSP Długoszyn dostarczyło paczkę żywnościową do osoby przebywającej na kwarantannie domowej na ul. Matejki.
   

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Pielęgnacja zieleni

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
 • Grabienie wiosenne przy budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 • Zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w centrum: na Plantach, pod Arkadami, w rejonie Ogródka Jordanowskiego, przy budynku Urzędu Miejskiego, w Parku ul. Pocztowa, ul. Zielona, teren przy Biedronce, Narutowicza, w okolicy budynku Policji,
 • Odchwaszczanie skarpy przy targowisku Manhattan,
 • Grabienie liści przy ul. Glinianej 3 oraz Licealnej 4,
 • Zbieranie śmieci i opróżnianie koszy na terenach gminnych w os. Stałym oraz w Szczakowej,
 • Utrzymanie czystości przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku.

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze

 • Na cmentarzach komunalnych Wilkoszyn i Szczakowa wykonano prace porządkowe: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych, usuwanie zalegających elementów betonowych.
 • W budynku administracyjnym na Wilkoszynie przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.
 • Zakończono remont schodów przy wejściu bocznym do budynku administracyjnego na Cmentarzu Wilkoszyn,
 • Rozpoczęto budowę 26 szt. grobów murowanych dwupoziomowych na Cmentarzu Wilkoszyn.

Program Mieszkanie za remont

 • Na dzień 7.04 2020 r. wpłynęły łącznie 133 wnioski. Termin składania wniosków został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Od poniedziałku 16.03.2020 utrzymuje się tendencja spadkowa udzielanych świadczeń w POZ i pozostałych zakresach, na ten moment jest to ok 30% tego co realizowaliśmy przed epidemią. Z uwagi na epidemię nie pracuje Dział Rehabilitacji, z tego samego powodu zawieszono realizację terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień, po zmianie przepisów Poradnia ZLO - Centrum Medycyny Pracy realizuje świadczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Podobnie inne świadczenia komercyjne.
 • Świadczenia udzielane są przez lekarzy pracujących w poradniach, którzy udzielają świadczeń osobiście i za pomocą środków łączności oraz przez lekarzy wykonujących pracę zdalnie (z domu), którzy udzielają wyłącznie porad za pomocą środków łączności.
 • Mając na względzie ryzyko zakażeń krzyżowych podejmujemy działania organizacyjne mające na celu minimalizację tego ryzyka. Działania te polegają na: unikaniu pracy w jednej poradni lekarzy zatrudnionych wyłącznie w ZLO z personelem pracującym również w szpitalach; rekomendowaniu podjęcia pracy zdalnej przez tych lekarzy i udzielania porad związanych z kontynuowaniem leczenia w formie wideoporady albo porady telefonicznej; rekomendowaniu korzystania przez pacjentów z Portalu Pacjenta i porad zdalnych (informacje w tym zakresie zamieszczane na stronie ZLO-jaworzno oraz w mediach społecznościowych). Aktualność zachowuje komunikat z dnia 25.03.2020 r. dotyczący sposobów rejestracji do poradni ZLO https://zlo-jaworzno.pl/komunikat-25-03-2020/
 • Realizacja projektu unijnego Przyjazne Środowisko została ograniczona do świadczeń zdalnych i części o charakterze opiekuńczym. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na modyfikacje projektu do aktualnych ograniczeń i potrzeb. Pracujemy nad zmianą (https://zlo-jaworzno.pl/przyjazne-srodowisko/).
 • Opracowujemy koncepcję i gromadzimy dokumenty, które pozwolą aplikować o wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej z programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, termin złożenia wniosku upływa 09.04.2020 r.
 • Administracja spółki pracuje zdalnie a pracownicy, których obecność jest niezbędna pracują w izolowanych, bezpiecznych strefach.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych – 119  ogółem,

wsparliśmy już 19 przedsiębiorców, w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej". Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków – 115.

Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Zamiatanie: Velostrada, ul. św. Wojciecha.
 • Zamiatanie na Osiedlu Stałym - rejon Szkoły Muzycznej, łącznik Rynek - ul. Sienkiewicza:
 • Podlewanie roślin na Rynku w Byczynie, pielęgnacja zieleni na ul. Królowej Jadwigi i na Placu św. Jana.
 • Pielęgnacja drzew na Osiedlu Stałym, ul. Wojska Polskiego.
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie,
 • Usuwanie śmieci na ul. Podwale,
 • Porządkowanie chodnika i strefy przykrawężnikowej przy ul. Ciężkowickiej (okolice stadionu),
 • Pielęgnacja drzew  nad lampami i liniami energetycznymi na ul. Filaretów w Ciężkowicach,
 • Sprzątanie Velostrady (zbieranie zużytych rękawic z zieleńców),
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją wzdłuż pasa drogowego ul. Sulińskiego (wycinka traw, odrostów, podkrzesanie drzew),
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: