Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Aktualne informacje z jaworznickiego Szpitala

4 kwietnia 2020, 19:19

Informujemy, że w Szpitalu pobrano próbki od łącznie 86 osób - pacjentów i personelu medycznego (z czego 13 osób zostało zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka zakażenia, w przypadku otrzymania wyniku pozytywnego na obecność koronawirusa u Zakażonego nr 0).

Próbki (w dwóch transportach - o 9:00 i przed 14:00) zostały przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Katowicach (próbki od Zakażonego nr 0 oraz 13 osób najbardziej narażonych na zakażenie są traktowane przez Sanepid priorytetowo, ale Stacja w tej chwili sprawdza bardzo wiele materiału biologicznego z innych szpitali, zatem nie można wskazać konkretnej godziny otrzymania WYNIKÓW testów).

Personel medyczny, co do którego istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że mógł zostać zarażony, przebywa obecnie w doraźnym #izolatorium (zorganizowanym w chwilowo nieczynnym Oddziale Rehabilitacji).

Więcej informacji przekażemy po otrzymaniu wyników testów z WSSE.