Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Straż Miejska w Jaworznie pod nadzorem Policji

2 kwietnia 2020, 13:55

Straż Miejska w Jaworznie pod nadzorem Policji

Straż Miejska w Jaworznie pod nadzorem Policji

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r.

Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego straże miejskie i gminne zostały od 2 kwietnia br. poddane zwierzchniemu nadzorowi Policji w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

– Policja będzie ściśle koordynowała pracę patrolową wszystkich służb, które mogą być w tym zakresie pomocne. Wojewodowie wydali odpowiednie polecenia prezydentom, burmistrzom i wójtom, którzy dysponują formacjami tego typu – wyjaśnił szef MSWiA podczas konferencji prasowej. – Te polecenia wojewodów poddania się koordynacji działań Policji w tym zakresie spotkały się z ogromnym zrozumieniem ze strony władz samorządowych, za co bardzo im dziękuję – dodał minister Mariusz Kamiński.

W związku z powyższym Wojewoda Śląski polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim), których w naszym województwie jest 48:

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

W załączeniu polecenie Wojewody Śląskiego.

Obrazek
Obrazek