Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekrutacja do przedszkoli

27 marca 2020, 07:00

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na drzwiach wejściowych do przedszkoli oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek w dniu 31 marca br.o godz. 12.00.

Do 8 kwietnia br. rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną wychowanie przedszkolne, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola. W związku z kolejnymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, potwierdzenia należy dokonać mailowo lub telefonicznie w wybranej placówce z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

Poniżej zamieszczamy adresy e-mail i numery telefonów do poszczególnych placówek oświatowych:

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na drzwiach wejściowych do przedszkoli oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek w dniu 10 kwietnia br. o godz. 12.00.