Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sposób postępowania w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych

20 marca 2020, 08:44

Urząd Miejski w Jaworznie - fot. DronView

Urząd Miejski w Jaworznie - fot. DronView

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego i wprowadzonymi ograniczeniami, informujemy, że wnioski o wydzierżawienie gruntu gminnego przyjmowane będą drogą elektroniczną. Prosimy wysyłać je na adres: nieruchomości@um.jaworzno.pl; poprzez wypełniony formularz lub poprzez zwykły pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe/firmę osoby lub podmiotu wnioskującego o dzierżawę oraz adres, w tym KONIECZNIE adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  • oznaczenie nieruchomości z określoną orientacyjną powierzchnią (oznaczenie nieruchomości to numer działki i jej obręb, a w przypadku ich nieznajomości podanie adresu: ulicy wraz z numerem przy którym wnioskowany teren się znajduje),
  • cel dzierżawy np. ogród rekreacyjny, działalność gospodarcza, droga dojazdowa itp.,
  • okres jaki umowa ma objąć.

- Przygotowana umowa dzierżawy będzie zwrotnie wysyłana na Państwa adres mailowy. Jednak obowiązywać będzie ona zgodnie z przepisami prawa dopiero w momencie podpisania  jej przez obie strony. W związku z powyższym w przypadkach pilnych prosimy o jej wydrukowanie i zwrotne przekazanie do Urzędu - wyjaśnia Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami. - W pozostałych przypadkach umowy będą na Państwa czekać do odbioru po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego i będziecie Państwo zapraszani po ich odbiór telefonicznie.

WAŻNE!
Każdy kto złoży taki wniosek w terminie nie będzie obciążany podwyższoną stawka z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Opłata ta będzie na poziomie czynszu dzierżawnego.