Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wspólnie przeciwko wykluczeniu społecznemu

6 marca 2020, 09:07

Wspólnie przeciwko wykluczeniu społecznemu

Wspólnie przeciwko wykluczeniu społecznemu

Tym razem z myślą o osobach borykających się w naszym mieście z długotrwałym poszukiwaniem zatrudnienia, uzależnieniem, bezdomnością czy też chorobami psychicznymi - Urząd Pracy zainicjował zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej "Lepsze jutro II".

Celem programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych wykluczonych społecznie oraz uwrażliwienie Pracodawców na problem tych osób. Sytuacje losowe bardzo często bywają przyczyną silnego stresu, trudności emocjonalnych oraz niechęci do działania. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie terapeuty i psychologa. Uzyskają także podstawowe umiejętności komputerowe oraz możliwość zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, wprowadzających na otwarty rynek pracy.

- Pomysł realizacji II edycji programu zrodził się w wyniku uzyskania dużej skuteczności programu  zainicjowanego w ubiegłym roku. Aż 10 byłych uczestników Centrum Integracji Społecznej powróciło na otwarty rynek pracy. To duży sukces, biorąc pod uwagę złożoność problemów społeczno zawodowych tych osób - podkreśla Łukasz Curyło, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Sygnatariuszami Porozumienia są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

- Do porozumienia zaprosiliśmy Partnerów, bo zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie złożonych problemów wymaga współdziałania. Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie walczyć z wykluczeniem społecznym - przyznaje Dyrektor Urzędu Pracy.

Program "Lepsze jutro II" będzie realizowany na rzecz jaworznickiej społeczności w trybie ciągłym.