Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ruszył nabór do klas pierwszych

4 marca 2020, 07:19

Ruszył nabór do klas pierwszych

Ruszył nabór do klas pierwszych

2 marca rozpoczęło się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad, harmonogramu i kryteriów rekrutacji. Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji - tel. 32 618 19 72.

Zamknięcie systemu nastąpi w piątek 13 marca 2020 r. o godz. 15:00.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji.

Oddziały Integracyjne

Rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjny do oddziałów integracyjnych będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji (ul. Stefana Dwornickiego 5, pok. 9) w celu pobrania wniosku o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.