Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szansa na dodatkowe środki

21 lutego 2020, 09:01

Szansa na dodatkowe środki

Szansa na dodatkowe środki

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r. Do udziału w konkursie uprawnione są m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz parafie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do 9 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego). Rozstrzygnięcie nastąpi do 8 kwietnia 2020 r.

Wszystkie informacje oraz załączniki, w tym ogłoszenie konkursu oraz formularz oferty dostępne są pod adresem: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-oraz-ochrony-i-upowszechniania-dziedzictwa-kulturowego-w-2020-r-.html

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. 32 77 40 696.

***

Zainteresowane stowarzyszenia i kluby prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5, tel. 32 61 81 780) oraz Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5, tel. 32 61 81 966).