Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Porozumienie o współpracy w celu poprawy jakości powietrza

31 stycznia 2020, 09:28

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

Jak informuje Zarząd Województwa Śląskiego, 26 września 2019 r. w Rybniku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy, w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich - także w Jaworznie - będą przeprowadzać inwentaryzację urządzeń grzewczych. Mieszkańcy zostaną poproszeni o udzielenie kilku odpowiedzi na temat aktualnego urządzenia grzewczego. Kominiarze będą posiadać identyfikator oraz certyfikat potwierdzający pełnomocnictwo oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej.

Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.

Obrazek