Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

30 stycznia 2020, 09:23

fot. MZNK Jaworzno

fot. MZNK Jaworzno

W ubiegłym roku gmina wypłaciła jaworznianom dodatki mieszkaniowej w łącznej kwocie przekraczającej 1,2 mln złotych. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się właściciele, najemcy i podnajemcy mieszkań, a także osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, ale oczekujące na lokal socjalny lub zamienny, którzy spełniają określone wymogi.

Przede wszystkim dochód na członka rodziny nie może przekraczać ustalonych progów (1 925,00 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 1 375,00 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym). Osoby, które uzyskają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się także o dodatek energetyczny.

Gdzie to załatwić?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy i energetyczny należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi między innymi wysokość dochodów. Wszelkie formalności należy załatwiać w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK ul. Północna 9b, III piętro, pokój 309.

Więcej na temat dodatku mieszkaniowego i energetycznego można znaleźć na stronie internetowej http://bit.ly/MZNKNieruchomosci w zakładce Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny.

Aktualnie obowiązujące druki wniosków i załączników znajdują się w zakładce Dokumenty do Pobrania http://bit.ly/MZNKNieruchomosciDokumenty.