Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kwalifikacja wojskowa 2020

16 stycznia 2020, 10:28

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Początkiem lutego na terenie całego województwa śląskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która w 2020 roku zastąpiła powszechny pobór do armii. Weryfikacją objęci są głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat - rocznik 2001. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 19 do 24 lat, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

W Jaworznie kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego (dostępnego poniżej) prowadzona będzie w terminie od 6 do 27 kwietnia 2020 r., w godzinach 6.00 - 13.00, w budynku przy ul. Północnej 9c.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Weryfikacja odbywa się w podobny sposób jak wcześniej pobór. W jej trakcie komisja lekarska określa stan zdrowia i przyznaje kategorię wojskową. Osoby, które nie chce służyć w armii zawodowej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Warto pamiętać, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Prezydent Miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Jaworzna zostanie uruchomiony w dniach: 8, 15 i 22 maja punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach. Dyżur przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień będzie się odbywał w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 (pokój nr 4 na parterze) w godzinach pracy urzędu. W punkcie tym między innymi będzie można uzyskać wpis o przeniesieniu do rezerwy w książeczce wojskowej, bez potrzeby przybycia do siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach.

Szczegóły można znaleźć w obwieszczeniu publikowanym poniżej

Obrazek