Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska"

15 stycznia 2020, 14:34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pieczyska w Jaworznie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie

Do 10 lutego 2020 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie, ul. Jana III Sobieskiego 61, o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 25 lutego 2020 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt planu można znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,19365,projekt-wylozony.html w zakładce Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp Pieczyska w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.