Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Budżet 2020: Zdrowie i programy profilaktyczne

8 stycznia 2020, 10:02

Na zdjęciu - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Na zdjęciu - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

19 grudnia radni uchwalili budżet miasta na 2020 rok. Zarówno z pierwszych zapowiedzi, jak i ogólnego stanu finansów w samorządach zapowiada się bardzo trudny rok. Prezydent, by zapewnić finansowanie zadań i zrównoważyć budżet dokonał ograniczeń wydatkowych w miejskich jednostkach, instytucjach kultury i wydziałach Urzędu Miejskiego. Dokonane cięcia pozwoliły zbilansować budżet, a pomimo coraz trudniejszej sytuacji, finansowana będzie kontynuacja ważnych zadań społecznych i infrastrukturalnych. Na wsparcie finansowe Gminy może liczyć m.in. jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny.

Co roku budżet Szpitala zasilany jest milionami złotych. Nie inaczej będzie w przyszłym roku - do jednostki trafi 2,3 mln zł. Pieniądze przeznaczane są na remonty oddziałów, zakup sprzętu oraz stanowią wkład własny do projektów dofinansowanych z zewnątrz. Dzięki wsparciu pieniędzmi budżetowymi, od 2015 roku w szpitalu wyremontowane zostały oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Neurologii, zaadoptowano pomieszczenia I piętra Szpitala pod działalność Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, a także zakupiony został sprzęt ratujący życie i zdrowie. Ponadto miasto dofinansowało zakup mammografu cyfrowego i aparatu USG do pracowni mammografu i pracowni USG oraz duodenoskopu do pracowni endoskopii, a także przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych. Na ten cel w latach 2015-2019 miasto przeznaczyło 12,3 mln zł.

W nowym budżecie znajdą się również pieniądze na sfinansowanie programów kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych; opieki geriatrycznej oraz szczepień profilaktycznych, prezydent przeznaczy 1,22 mln zł.