Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Budżet 2020: Kontynuacja największych inwestycji

3 stycznia 2020, 13:52

Sosina w trakcie modernizacji

Sosina w trakcie modernizacji

Najbliższe dwa lata będą stały pod znakiem wykonania i dokończenia rozpoczętych inwestycji, w budowie są duże projekty, na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Doskonałym przykładem jest projekt modernizacji Sosiny, który rozpoczął się w 2018 r., a w 2021 r. Sosina i jej otoczenie powinny być już pełni ukończone i służyć mieszkańcom do wypoczynku i aktywności - wartość kontraktów to prawie 34 mln zł, w tym ponad 20 mln zł pozyskanych zostało ze środków europejskich. Za ponad 6 mln zł odmieni się oblicze Parku Podłęże - aktualnie trwają prace budowlane. Park już w 2020 roku nabierze kształtu jaki nadali mu w projekcie społecznym mieszkańcy.

Po przeprowadzonej termomodernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum, trwa rewitalizacja otoczenia obiektu. Prace kontynuowane są również w środku, gdzie kompleksowo wymieniane są instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, a wkrótce remontem objęte zostaną toalety, hol i pozostałe pomieszczenia, by pod koniec 2020 roku oddać mieszkańcom w pełni zmodernizowaną i funkcjonalną halę. Projekt warty ok. 10 mln zł i dofinansowany z UE kwotą ponad 5,3 mln zł dotyczył modernizacji energetycznej budynku, natomiast prace prowadzone w otoczeniu i wewnątrz hali wymagają nakładów ze środków własnych gminy.

Z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęła się przebudowa ulicy 11 Listopada, wraz z nowym rondem i włączeniem do obwodnicy. Zabezpieczone środki na wkład własny pomogą w pozyskaniu dofinansowań do przebudów kolejnych dróg w mieście.

Poniżej na zdjęciach od lewej: Hala Widowiskowo-Sportowa w trackie modernizacji, przebudowa ul. 11 Listopada oraz Park Podłęże w trakcie modernizacji.

ObrazekObrazekObrazek