Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowe stawki podatkowe uchwalone

28 listopada 2019, 15:08

fot. freepik.com

fot. freepik.com

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały dotyczące nowych stawek podatkowych. Od kilku lat, świadomą polityką gminy było utrzymywanie stawek podatkowych na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, w 2014 roku stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku i przez 6 lat były utrzymywane na stałym poziomie. Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na niskim poziomie, rezygnując jednocześnie z bieżących wpływów, gdy tymczasem ustawodawca corocznie je waloryzuje o wskaźnik inflacji. Szacuje się, że w tym czasie do kasy miasta nie wpłynęło ponad 37,6 mln zł.

Przyjęcie stawek na zaproponowanym poziomie w górnej części widełek podatkowych, oznacza dodatkowy, większy wpływ środków do budżetu o blisko 8 mln zł. Tym samym od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości - dotychczas za 1 m² mieszkańcy płacili 0,24 zł, teraz będzie to kwota 0,50 zł. Pozostałe podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio od 6 do blisko 23 procent.

Bardzo niewielkim wahaniom podlega wymiar podatku od środków transportowych. Podwyższenie stawek mieści się w przedziale od 9 do 50 procent. Obecnie opodatkowanych jest około 720 pojazdów.

Obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych

Nadal mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi korzysta ponad 650 mieszkańców.

Ponadto ze zwolnień podatkowych korzystają jaworzniccy przedsiębiorcy. Wszystko dzięki wprowadzonemu w mieście w 2016 roku pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis. Pakiet ulg został wypracowany wspólnie z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, która zrzesza przedsiębiorców z Jaworzna i odpowiada na ich oczekiwania. Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zwolnieni w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości są mali i mikroprzedsiębiorcy będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie Jaworzna.

Na ulgi będą mogli liczyć właściciele pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym, w tym: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Na dorównanie do górnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni ostatnich lat zdecydowało się wiele samorządów, od przyszłego roku więcej zapłacą także mieszkańcy większości miast. W chwili obecnej działania wyrównawcze pozwolą na uzupełnienie finansów samorządu i realizację bieżących zadań.

Projekty uchwał zmieniające stawki podatkowe zostały przyjęte do wiadomości przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą, która wyraziła również zrozumienie konieczności podwyższania stawek podatkowych ze względu na trudną sytuację finansową samorządu. Projekty zostały również skonsultowane z "NSZZ Solidarność" Miasta Jaworzna, którego zarząd przyjął do wiadomości zgłoszone propozycje.