Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

27 listopada 2019, 11:39

System nieodpłatnej pomocy prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 roku znacznie rozszerzony został krąg osób mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Obecnie pomoc taka przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.

Poradnictwo obejmuje pomoc na etapie przedsądowym, a usługi świadczone są w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna:

  • ŚRÓDMIEŚCIE - ul. Urzędnicza 11 (pomoc prawna),
  • PODŁĘŻE - ul. Ławczana 12 (pomoc prawna),
  • OSIEDLE STAŁE - ul. Armii Krajowej 5 (poradnictwo obywatelskie),
  • SZCZAKOWA - ul. Koszarowa 20 (pomoc prawna).

Na wizytę w punkcie można się zapisać pod numerem tel. 510-970-680. Linia telefoniczna czynna jest pn-pt. w godz. 10:00-14:00.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie.html