Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Piękny jubileusz SOSW

20 listopada 2019, 20:30

fot. UM Jaworzno Uczniowie SOSW zaprezentowali wzruszające przedstawienie

fot. UM Jaworzno Uczniowie SOSW zaprezentowali wzruszające przedstawienie


Uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, wychowawcy, oraz zaproszeni goście spotkali się w środę, 20 listopada w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej, żeby uczcić jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele św. Elżbiety Węgierskiej. Po jej zakończeniu uczestniczy przeszli do domu kultury, gdzie przygotowany został program artystyczny oraz przedstawiono wspomnienia z 50-letniej działalności ośrodka. Goście mogli zobaczyć prezentacje o pracy placówki, zarówno tej z początków jej istnienia, jak i obecnej: różne wymiary i aspekty funkcjonowania tej niezwykle ważnej dla jaworznickiej społeczności szkoły.

Obecnie w skład ośrodka wchodzą: 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim; Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 kształcąca młodzież na kierunkach: kucharz, cukiernik, ślusarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek prowadzi też Zespoły Edukacyjno–Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na wszystkich etapach nauczania. Dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze.

W środowej uroczystości wzięli udział przyjaciele jaworznickiej placówki, przedstawiciele władz miasta i instytucji, które na co dzień współpracują z SOSW. Wśród gości znaleźli się m.in. Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej, Maria Materla, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych czy ks. dr Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Uczestnicy poznali też piękne efekty artystycznej pracy uczniów SOSW. Pod opieką swoich nauczycieli młodzież przygotowała spektakl oraz dwa, niezwykle wzruszające teledyski, które zostały wyemitowane ze sceny. Na koniec uroczystości w krótkim recitalu wystąpił Sargis Davtyan, zwycięzca konkursu Debiutów 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.


 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek