Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej

20 listopada 2019, 08:50

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 22 listopada br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, poświęcona sprawom edukacji w mieście. W planowanym porządku obrad znalazło się 5 punktów.

Lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat proponowanej reorganizacji sieci placówek oświatowych.
  4. Pytania mieszkańców.
  5. Pytania radnych Rady Miejskiej.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.