Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Dąbrowa Narodowa

12 listopada 2019, 11:20

W połowie października Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. podpisały umowę z firmą Eurovia S.A. na budowę  kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku mają rozpocząć się pierwsze roboty ziemne. Z tego też tytułu jaworznickie wodociągi zapraszają mieszkańców osiedla Dąbrowa Narodowa na spotkanie informacyjne poświęcone powyższym pracom.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie.

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania będzie m.in.: harmonogram i zakres robót, techniczne warianty i możliwości podłączania się do kanalizacji sanitarnej, a także system finansowania prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.