Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rozwój miasta - ankieta

8 listopada 2019, 09:48

Rozwój miasta - ankieta

Rozwój miasta - ankieta

Jej celem jest określenie wyzwań ukierunkowanych na poprawę jakości życia w Jaworznie. Państwa aktywność i zaangażowanie jest istotnym elementem dyskusji nad scenariuszem rozwojowym dla Jaworzna. Formularz dostępny jest pod adresem: https://um.jaworzno.pl/strategia

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego będą również przeprowadzać bezpośrednie badania wśród mieszkańców miasta.

Poniżej zamieszczamy wersję PDF ankiety, którą po wypełnieniu prosimy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii Urzędu Miejskiego w Jaworznie (pl. Górników 5, pok. 228). Formularz można również przesłać na adres: fs@um.jaworzno.pl.

Pytania zostały opracowane przez zespół ekspertów w składzie: dr Artur Ochojski, dr Marcin Baron, dr Radosław Cyran, dr Piotr Gibas, którego prace koordynuje prof. Adam Drobniak.

Badania ankietowe potrwają do 15 listopada 2019 r., są anonimowe, a wyniki będą zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii - tel. 32 61 81 884.