Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy program dla szkół zawodowych

29 października 2019, 13:18

Nowy program dla szkół zawodowych fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Nowy program dla szkół zawodowych fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

We wtorek, 29 października br. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczący wdrożenia projektu pn. "Śląskie. Zawodowcy" wspierającego szkolnictwo zawodowe - realizowanego wspólnie z Województwem Śląskim.

Program realizowany będzie w szkołach zawodowych na terenie Jaworzna. W ramach współpracy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostaną objęci wsparciem w którego skład wejdzie m.in. doradztwo edukacyjne, staże i praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych, kursy i specjalistyczne szkolenia.

Ponadto zbudowana zostanie sieć współpracy pracodawców oraz szkół zawodowych. Jej celem ma być stworzenie platformy komunikacyjnej umożliwiającej wspólne spotkania m.in. dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, doradców zawodowych, przedstawicieli przedsiębiorców czy opiekunów praktyk – w celu wypracowania wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.

Projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Śląskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

ObrazekObrazekObrazek