Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Finał międzynarodowego projektu AMIIGA

25 października 2019, 15:16

fot. UM Jaworzno | Uczestnicy projektu obejrzeli bariery wybudowane w Jaworznie

fot. UM Jaworzno | Uczestnicy projektu obejrzeli bariery wybudowane w Jaworznie

Dziś w Jaworznie zakończył się dwudniowy finał międzynarodowego projektu badawczego AMIIGA - „Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych”.

Projekt prowadzony był o 1 września 2016 roku. Uczestniczyło w nim 12 partnerów reprezentujących 6 państw: Polska, Republika Czeska, Niemcy, Włochy, Słowenia, Chorwacja oraz 10 partnerów stowarzyszonych. Obok Jaworzna, w projekcie wzięły udział: Główny Instytut Górnictwa (Partner Wiodący projektu), miasto Novy Bydzov (Republika Czeska), Politechnika w Libercu (Republika Czeska), miasto Stuttgart (Niemcy), region Lombardii (Włochy), miasto Parma (Włochy), Politechnika w Mediolanie (Włochy), Słoweńska Służba Geologiczna (Słowenia), JP VODOVOD-Kanalizacija - Spółka Wodociągów i Kanalizacji w Lublanie (Słowenia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz VODOVOD Zadar - Spółka  Wodociągowa (Chorwacja).

Celem nadrzędnym projektu AMIIGA było usprawnienie procesu zarządzania oraz podejmowania decyzji w zakresie zanieczyszczonych wód podziemnych w skali miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Goście z krajów uczestniczących w projekcie spotkali się w Jaworznie w czwartek, 24 października. Pierwszego dnia konferencji poszczególni partnerzy - prelegenci referowali na temat różnych aspektów projektu i wniosków płynących z trwających 3 lata badań. Drugi dzień (piątek, 25 października) poświęcony był sprawie zanieczyszczonego obszaru po dawnych Zakładach Azotowych w Jaworznie. W ramach projektu, na terenie naszego miasta prowadzone były działania w celu przetestowania pasywnej bariery bioreaktywnej, wykonanej w styczniu 2018 roku na spływie wód podziemnych we wspomnianym rejonie.

Projekt AMIIGA był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE na lata 2014-2020.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek