Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Warsztaty profilaktyczne OIK

23 października 2019, 09:37

W ręce jaworznickich policjantów trafiło nowe narzędzie do walki ze środkami odurzającymi. Teraz stróże prawa wyposażeni w specjalną walizkę profilaktyczną zawierającą atrapy najbardziej popularnych narkotyków, będą spotykać się z rodzicami i pedagogami. Wszystko by ustrzec dzieci przed narkotykami i dopalaczami, by mieć niezbędną wiedzę na ten temat, by reagować.

Dzięki współpracy komendy z jaworznickim magistratem policjanci zostali wyposażeni w nowe narzędzie do walki ze środkami odurzającymi. Kufer, który zawiera atrapy najbardziej popularnych narkotyków i dopalaczy, będzie wykorzystywany w celu zwiększenia świadomości rodziców, nauczycieli, pedagogów i opiekunów. Walizka zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania, przechowywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków, a prezentowane atrapy są ciągle aktualizowane ze względu na zagrożenie. Zawartość kufra opatrzona jest szczegółowym opisem.

We wtorek, 22 października 2019 r. na zaproszenie pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, policjanci uczestniczyli w spotkaniu z pedagogami jaworznickich szkół. Młodsza aspirant Monika Śliwińska, omówiła zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie niosą za sobą substancje psychotropowe, realizując program kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają". Policjantka poinformowała zebranych o tym, jakie podjąć kroki w przypadku znalezienia narkotyków w szkole. Pomocnym narzędziem w wykładzie była wspomniana walizka. Nowy nabytek jaworznickich stróżów prawa idealnie wpiszę się w realizacje założeń kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty i która jest przedsięwzięciem MSWiA, organizowanym w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka".

***

Projekt realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzowej we współpracy z KMP i GKRPA skierowany jest do pedagogów i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by zwiększyć ich praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków.

Głównym założeniem projektu jest kaskadowy proces edukacji osób dorosłych mających pod swoją opieką dzieci w celu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Pedagodzy i wychowawcy szkolni po odbyciu szkolenia realizowanego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Komendy Miejskiej Policji otrzymają materiały do realizacji takiego szkolenia dla rodziców klas VI-VIII i uczniów szkół Ponadpodstawowych.

Pedagodzy lub wychowawcy szkolni będą realizować takie szkolenia podczas wywiadówek z rodzicami. W ramach Projektu zakupione zostały walizki edukacyjne, które będą wykorzystywane w kolejnych latach edukacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Walizki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ObrazekObrazekObrazekObrazek