Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejskie Centrum Integracji Transportu

2 października 2019, 11:16

Miejskie Centrum Integracji Transportu. Fot. Andrzej Pokuta

Miejskie Centrum Integracji Transportu. Fot. Andrzej Pokuta

Parking dla rowerów Bike&Ride, drogi rowerowe oraz nowoczesne centrum przesiadkowe – te realizowane obecnie inwestycje zmieniają oblicze Jaworzna. Po raz kolejny wyróżniając nas na tle ościennych miast nowoczesnym podejściem do tworzenia przestrzeni publicznych i oddawania ich w ręce mieszkańców. Inwestycje powstają m.in. dzięki pozyskanym na ten cel funduszom unijnym.

Projekt realizowany w śródmieściu jest kontynuacją procesu, zmierzającego do zwiększenia udziału podróży komunikacją publiczną, rowerami, pieszo - kosztem komunikacji indywidualnej. Polega na kompleksowej przebudowie zintegrowanego centrum przesiadkowego, w ramach którego przebudowane zostały wiaty przystankowe wraz z zatokami, wybudowany został parking Park&Ride oraz Bike&Ride z zapleczem sanitarnym. Do użytku oddano również 11 km dróg dla rowerów, w tym z pierwszą w kraju bezkolizyjną velostradą – dwupasmową drogą o długości 3 km dla rowerów z kładkami i tunelem łączącym z MCIT największe osiedla. W ramach projektu wdrożony zostanie też najbardziej adekwatny do potrzeb mieszkańców system roweru miejskiego.

Wiaty przystankowe w centrum - w ramach projektu został zbudowany kompleks obiektów: dwóch wiat-zadaszeń oraz infrastruktury służącej obsłudze ruchu podróżnych. Oba obiekty będą miały łączną kubaturę  pona 3 tys. m3 przestrzeni pod zadaszeniem, stanowiącej ochronę pasażerów przed deszczem, słońcem i wiatrem, również podczas wsiadania do autobusów. W obiekcie zostanie zamontowany również system informacji pasażerskiej wizualnej oraz głosowej.

Parking rowerowy- obecna ulica zostanie przekształcona w strefę zamieszkania - plac publiczny z dopuszczeniem ruchu pojazdów i 25 miejscami parkingowymi. W miejscu dotychczasowego parkingu powstał zadaszony przykryciem membranowym rozpiętym na konstrukcji stalowej, monitorowany parking rowerowy na 300 rowerów, umożliwiający podróże typu bike&ride - dojazd do centrum rowerem i dalej komunikacją publiczną (z szatniami i prysznicami). W zimie obiekt będzie pełnił rolę lodowiska z zapleczem.
Parkingokładka - bezpośrednio przy kompleksie przesiadkowym przy Hali Widowiskowo - Sportowej został zbudowany zadaszony, żelbetonowy parking dla 92 samochodów z zatoką dla taksówek. Strop parkingu został zagospodarowany jako przestrzeń publiczna oraz ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów, umożliwiający podróże między dolnym a górnym tarasem miasta. W tym celu powstają dwa odcinki kładki o konstrukcji płytowej, wieloprzęsłowej, umożliwiające pokonanie wysokości między poziomami terenu a stropem parkingu. Parking będzie przeznaczony dla parkowania krótkotrwałego oraz park&ride. Pozostałe sposoby parkowania będą płatne, w tym z możliwością skorzystania z przesiadki na komunikację miejską.

Velostrada - wybudowano trzy odcinki dróg dla rowerów doprowadzające ruch rowerowy do MCIT. Odcinek 1 - droga klasy D (Velostrada rowerowa) od skrzyżowania ul. Aleksandra Puszkina z ul. Wita Stwosza do ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odcinek 2 - Od MCIT do Osiedla Skałka i dalej do osiedli Jeziorki i Ciężkowice. Odcinek 3 - w ciągu ul. Krakowskiej łączący Odcinek II z dotychczas zbudowanymi DDR - wzdłuż Obwodnicy Północnej, DK79 i DW903. Odcinki DDR będą oświetlone.

Projekt: Miejskie Centrum Integracji Transportu z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego” ID 043G/16
Planowana całkowita wartość projektu: 39 757 085,49 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 170485,08 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie", poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".

Fot. Andrzej Pokuta

 


 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek