Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Czas na deklaracje

20 marca 2013, 09:48

Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka miesięcy. Trzeba pamiętać, że do 31 marca br. należy złożyć deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej o deklaracjach można przeczytać w materiale: Pamiętaj o złożeniu deklaracji.

Wypełnione deklaracje można składać w:

  • Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Biurze Obsługi Mieszkańców MZNK, ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00)

Deklaracje można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.