Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

1 sierpnia 2019, 13:26

Logo PFRON

Logo PFRON

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Wnioski będzie można składać od 5 do 31 sierpnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Druki wniosków będzie można pobrać w siedzibie MOPS ul. Północna 9b, pok. 4 (parter) lub bezpośrednio ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Szczegółowe informacje na temat zadania można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl lub pod nr telefonu 32 618 18 69 / 70.