Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

12 lipca 2019, 12:35

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Od 12 lipca 2019 r. obowiązują 3 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Wandy, "Sfera południe" (przy istniejącym osiedlu Sfera) oraz "Jeleń" (oprócz terenu 11MNZ, który został uchylony przez Wojewodę Śląskiego Rozstrzygnięciem Nadzorczym - w tym terenie obowiązuje plan dla terenu górniczego ZGE Sobieski z 2001 r.).

Teksty i rysunki tych planów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,18689,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html?sort=9_  pod pozycją: Wandy - 62, Sfera południe - 63 i Jeleń - 64.