Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kolejne etapy rozruchu bloku – może być głośno

5 lipca 2019, 07:50

fot. Materiały Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.

fot. Materiały Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi etapami rozruchu bloku 910 MW w najbliższym czasie mogą wystąpić podwyższone poziomy emisji hałasu.

Spółka podaje, że od soboty, 6 lipca do 3 sierpnia będzie trwało suszenie wymurówki oraz dmuchanie kotła i rurociągów łączących, co wiąże się z okresowym generowaniem zwiększonego hałasu.

Proces będzie podzielony na dwa etapy. Najpierw, od 6 do 14 lipca, odbywało się będzie suszenie wymurówki. To oznacza całodobowy zrzut pary do atmosfery przez systemy wydmuchowe (tłumiki hałasu), a ponieważ suszenie kotła nie może zostać przerwane, będzie prowadzone również w niedziele.

Drugi etap to dmuchanie kotła i rurociągów łączących bloku. Odbywać się on będzie w okresach: od 15 do 20 lipca, od 22 do 27 lipca oraz od 29 lipca do 3 sierpnia. Ten proces wiąże się z piętnastominutowymi wyrzutami pary do atmosfery, co może generować podwyższony poziom hałas, w godzinach między 11.00 a 12.00 oraz między 19.00 a 20.00.