Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

4 ml dofinansowania do edukacyjnych projektów

2 lipca 2019, 15:47

4 ml dofinansowania do edukacyjnych projektów

4 ml dofinansowania do edukacyjnych projektów

We wtorek, 2 lipca br. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie projektów związanych z edukacją i kształceniem. Blisko 4 mln złotych dofinansowania otrzymało Jaworzno na realizację trzech projektów pn. „JAK?  - Jaworznicka Akademia Kreatywności".

Umowy wręczyli reprezentantom gmin przedstawiciele władz województwa – wicemarszałek Dariusz Starzycki i członek Zarządu Izabela Domogała. Z ramienia gminy dofinansowanie odebrała Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl.

Największe wsparcie ze wszystkich 42 gmin składających wnioski otrzymało Jaworzno. W ramach Jaworznickiej Akademii Kreatywności przeprowadzone zostaną działania takie jak np. doskonalenie nauczycieli, rozwijanie kompetencji uczniów potrzebnych na rynku pracy, tworzenie w placówkach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu czy pomoc w indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami i wsparcia ucznia młodszego.

Celem konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla poddziałania 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego.

W ramach dwóch konkursów złożono łącznie 114 wniosków, a 68 z nich spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Po zwiększeniu alokacji, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 31 mln zł. Środki trafią do 42 gmin z województwa śląskiego, wśród których znalazło się: Jaworzno. Przed miastem stoi duże wyzwanie realizacji 2 modułów: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu, które będą realizowane w okresie 2019-2021 przez Gminę w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.