Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wjazd na Rynek z zezwoleniem i pilotem do słupków blokujących

4 lipca 2019, 11:44

fot. MZDiM Jaworzno

fot. MZDiM Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie jako Zarządca Rynku Głównego informuje, że wtorku, 9 lipca 2019 r od godziny 8:00 zostaną uruchomione automatyczne słupki blokujące wjazd na Rynek zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu.

Wjazd na Rynek Główny uwarunkowany jest posiadaniem stosownego zezwolenia Zarządcy. Zezwolenie umożliwiające wjazd i postój na obszarze Rynku wydawane jest na określony czas, na dany samochód, bezpłatnie po złożeniu wniosku do Zarządcy.

Wnioski można pobrać z Sekcji Do Spraw Przestrzeni Publicznej na stronie: http://www.mzdim.jaworzno.pl/wnioski-do-pobrania/

Osoby posiadające już zezwolenie na wjazd na teren Rynku powinny odebrać od Zarządcy pilot umożliwiający sterowanie słupkami. Pilot wydawany będzie w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów po uiszczeniu w kasie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł.

Osoby nie posiadające zezwolenia na wjazd na teren Rynku a chcący mieć taką możliwość zobowiązane są uzyskać stosowne zezwolenie.

Każdy, kto otrzyma wraz z zezwoleniem pilot, dostanie również protokół odbioru, zawierający instrukcję użytkowania słupków i pilotów, wraz z informacjami, m. in. o tym, że słupki po 15 sekundach zamykają się samoczynnie,  czy o zasadach postępowania w przypadku ewentualnej awarii słupków.

Ponadto przypominamy, że obszar Rynku jest regularnie kontrolowany przez służby do tego upoważnione i każdy wjeżdżający na Rynek bez wymaganego zezwolenia łamie przepisy, tym samym naraża się na konsekwencje karne.