Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Możliwe burze z gradem!

1 lipca 2019, 12:57

Możliwe burze z gradem!

Możliwe burze z gradem!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że 1 lipca od godz. 15-stej do 2 lipca do godz. 2 -iej na terenie Jaworzna mogą wystąpić intensywne burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet do 115 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

    tel. - (32) 61 - 81 - 890,
    fax - (32) 61 - 81 - 891.