Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Od lipca 500+ dla każdego - ważne informacje

1 lipca 2019, 11:27

Od lipca 500+ dla każdego - ważne informacje

Od lipca 500+ dla każdego - ważne informacje

Od 1 lipca będzie można składać elektroniczne wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +, które przysługiwać będzie wszystkim dzieciom do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny.

Rozszerzone świadczenie nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Będzie również przysługiwać dzieciom umieszczonym w domach pomocy społecznej. To zmiana, która zapowiedziana była przez rząd w lutym br., kiedy ogłoszono nowy program społeczny.

Żeby uzyskać prawo do świadczenia Rodzina 500+ na nowych zasadach, rodzic powinien złożyć wspólny wniosek na wszystkie dzieci w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca września, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku.

Możliwe jest też aplikowanie drogą tradycyjną, jednak dopiero od 1 sierpnia. W tym celu należy zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Północnej 9 (3. piętro, pokoje od 312 do 317). Droga elektroniczna jest z pewnością szybsza i wygodniejsza. Wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portali Emp@tia lub PUE ZUS.

Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ zostanie wysłana na podany we wniosku adres e-mail.