Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

20 maja 2019, 10:58

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

W Urzędzie Miejskim odbyło się w poniedziałek, 20 maja ostatnie posiedzenie obecnej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Monika Bryl, jego zastępca podziękowali członkom rady za owocną współpracę. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania skierowane były do Czesława Brandysa - przewodniczącego tego gremium, w którym zasiadał od 1992 roku, a przewodził mu od 2005 roku.

- Dziękuję Panu Czesławowi Brandysowi za dotychczasową współpracę, wieloletnie zaangażowanie w działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworznie oraz za realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju lokalnego pracy - brzmiały podziękowania prezydenta Pawła Silberta.

Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych i rolniczych oraz samorządu. Powołanie rady ma na celu na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek