Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2020:Czas na pomysły

26 kwietnia 2019, 14:22

JBO 2020

JBO 2020

Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji dotyczący Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. czyli spotkania informacyjno - edukacyjne. Przed nami nabór propozycji zadań. Na ich składanie pomysłodawcy mają aż 22 dni - od 6 do 27 maja br.

Do 7. edycji JBO zgłaszamy wyłącznie projekty ogólnomiejskie tzn. adresowane i zaspakajające potrzeby ogółu mieszkańców. Należy pamiętać, że projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, przy czym jedna osoba może zgłosić tylko 1 zadanie. Ponieważ kwota 2,8 mln zł przeznaczona na realizację projektów podzielona została na dwie pule, ważnym jest, w której kategorii zadanie zostanie zgłoszone. Realizacja nowego zadania inwestycyjnego musi mieścić się w kwocie 2,2 mln zł. Z kolei zadanie nieinwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Jeżeli projekt dotyczy zaś modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu JBO koszty jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 60 tys. zł. I co ważne, wskazane zadanie musi uzyskać akceptację min. 30 mieszkańców Jaworzna.

Jak co roku, zapraszamy mieszkańców na "Maraton pisania wniosków". Uwaga! Tym razem odbędzie się on w dwóch terminach: we wtorek, 30 kwietnia i w środę, 15 maja w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie w godz. od 9.00 do 16.00. W trakcie maratonu mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowej porady pracowników, wypełnić i zweryfikować swój wniosek, sprawdzić własność terenów, oszacować koszty zadania oraz posłuchać pomysłów innych wnioskodawców.

Informację na temat nowych zasad można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 lub (32) 61 81 895 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, II piętro, pokój 207 oraz na stronie internetowej www.jbo.jaworzno.pl.

***

Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Jak zapowiadaliśmy, 24 kwietnia, w publicznym losowaniu wyłoniono 4 reprezentantów społecznych, do pracy w zespole ds. budżetu obywatelskiego. Z ramienia mieszkańców do komisji powołani zostaną: Dawid Domagalski, Teodora Głuch, Anna Lichota, Mirosław Pieczara. W maju poznamy pozostały skład komisji - 4 pracowników urzędu.

Wniosek (wersja edytowalna)
Wniosek (pdf)