Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

24 kwietnia 2019, 11:01

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 25 kwietnia br. o godz. 9.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 3 punkty.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.