Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zakończyły się egzaminy ósmych klas

17 kwietnia 2019, 13:54

Zakończyły się egzaminy ósmych klas

Zakończyły się egzaminy ósmych klas

Zakończyły się trwające od poniedziałku, 15 kwietnia egzaminy klas ósmych. Pomimo ogólnopolskiego strajku – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasistów oraz ubiegłotygodniowego egzaminu gimnazjalnego w Jaworznie przebiegło bez zakłóceń. Dyrektorzy szkół we współpracy z gminą powołali wszystkie komisje egzaminacyjne, dlatego też młodzież bez przeszkód przystąpiła do egzaminów.

W Jaworznie do egzaminu klas ósmych przystąpiło 761 uczniów z 22 jaworznickich jednostek oświatowych. Komisje egzaminacyjne składały się z nauczycieli oraz innych osób niezatrudnionych w szkole, lecz z odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela. Natomiast do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 660 uczniów z 11 jaworznickich placówek oświatowych. Komisje zostały powołane we wszystkich szkołach, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne.

- Zarówno egzaminy gimnazjalne, jak i sprawdziany ósmoklasistów przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Mimo trwającego strajku, powołane zostały wszystkie komisje w obsadzie wymaganej prawem. To, że uczniowie mogą przystąpić do egzaminów okupione jest ogromnym wysiłkiem dyrekcji szkół jak i urzędników. Mam nadzieję, że nasza młodzież poradziła sobie z wyzwaniem i dostaną się do wymarzonych szkół. Chciałbym, by podobnie spokojnie przebiegły matury - jesteśmy w dość newralgicznym momencie klasyfikacji uczniów. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych organizują rady pedagogiczne i dopiero po ich odbyciu będziemy wiedzieć jak wygląda sytuacja z przystąpieniem uczniów do matur. Liczę, że dobro dzieci okaże się najważniejsze i w Jaworznie żaden uczeń nie zostanie ofiarą protestu - mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty.