Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Strajk nauczycieli w Jaworznie

8 kwietnia 2019, 13:03

Strajk nauczycieli w Jaworznie

Strajk nauczycieli w Jaworznie

W poniedziałek, 8 kwietnia rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. W Jaworznie, do rozpoczętego dzisiaj strajku przystąpiły prawie wszystkie placówki oświatowe w mieście. Wydział Edukacji na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach i przedszkolach.

- Rodzice w większości nie wysłali dzieci na zajęcia. Uczniowie, którzy dzisiaj przyszli do szkół i przedszkoli mają zapewnioną opiekę. W poprzednim tygodniu zorganizowana została nadzwyczajna narada, podczas której ustaliliśmy, że wszyscy dyrektorzy spotkają się z rodzicami i przekażą im rzetelną informacje o obecnej sytuacji. Do informacji dołączona była prośba do rodziców, żeby na czas strajku postarali się o zapewnienie dzieciom opieki - wyjaśnia Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Pozostaje kwestia zbliżających się egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasistów. Na ten moment każda z jaworznickich szkół jest przygotowana do przeprowadzenia tych egzaminów, a wszystkie komisje zostały powołane. Nie ma jednak pewności, że powołani do komisji nauczyciele ze względu na strajk stawią się w pracy. Dlatego też organ prowadzący jakim jest Gmina podjął dodatkowe działania, by zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminów.

Aktualnie nie sposób przewidzieć do kiedy prowadzona będzie akcja strajkowa. W związku z tym ważne jest, aby rodzice i opiekunowie pozostawali w kontakcie z dyrekcją swojej szkoły lub przedszkola, którzy posiadają informacje o aktualnej sytuacji związanej ze strajkiem i funkcjonowaniem placówek w tym czasie.