Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

4 kwietnia 2019, 08:29

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

W środę, 3 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja dotycząca współpracy między instytucjami w obszarze pomocy społecznej. Organizatorem tego wydarzenia był Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Uczestników spotkania powitał Sławomir Łuszcz - dyrektor jaworznickiego DPS. Zgromadzeni na spotkaniu goście mieli okazję wysłuchania wykładu dr Justyny Tulaja dot. współpracy międzyinstytucjonalnej przez pryzmat czynnika ludzkiego. Następnie systemowe rozwiązania na rzecz rodziny wieloproblemowej zaprezentowała dr Iwona Malorny - pedagog zdrowia, psychoterapeuta, kierownik Poradni Promocji Zdrowia W zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Goście zapoznali się również z wykładem dr Krystiana Dudka dot. korzyści wizerunkowych ze spójnej komunikacji instytucji pomocy społecznej.

Współorganizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Gmina Miasta Jaworzna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, Pełnomocnik Prezydenta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych i Radna Województwa Śląskiego Maria Materla, PaK-Team oraz Instytut Publico.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek