Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nie dla cyberprzemocy!

28 marca 2019, 13:00

Nie dla cyberprzemocy!

Nie dla cyberprzemocy!

Bezpieczny internet, przestępstwa z nienawiści oraz wszelkie zagrożenia, które niesie ze sobą cyberprzestrzeń były tematem debaty społecznej "Cyberprzemocy mówię NIE". O zagrożeniach wynikających z nowych technologii i nieprawidłowego ich wykorzystywania rozmawiali m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Monika Bryl oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka Krzysztof Kazek.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Jaworznie wspólnie z Urzędem Miejskim w Jaworznie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poruszona została tematyka związana z mową nienawiści, cyberprzemocą i relacjami międzyludzkimi w erze cyfrowej. Zebrana młodzież miała okazję wysłuchania wykładów z zakresu: "Przestępstwa z nienawiści", "(Nie) Bezpieczny Internet", "Internet oddala - relacje międzyludzkie w erze cyfrowej".

Podczas debaty zaprezentowano wystawę - "Handel ludźmi nie zna granic". Ma ona na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie handlu ludźmi i konsekwencji z niej wynikających dla mieszkańców współczesnego świata.

W ramach działań prewencyjnych MSWiA zleciło projekt i wykonanie wystawy mobilnej, na której znajdują się treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania. Wystawa zostanie przewieziona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17), gdzie będzie można ją oglądać do 5 kwietnia br.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek