Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pierwsze wiosenne porządki

7 marca 2013, 14:06

Chociaż do początku kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to za oknem aura nad wyraz sprzyjająca. W związku z tym w mieście rozpoczęło się pozimowe sprzątanie ulic, chodników oraz terenów zielonych. A zadań jest wiele. Dopiero teraz widać, jak dużo śmieci zalegało pod warstwą śniegu.

Firma realizująca zimowe oczyszczanie miasta jest także odpowiedzialna za porządkowanie ulic, chodników i terenów pasa drogowego w okresie, kiedy nie pojawiają się utrudnienia związane z opadami śniegu.

- Umowa, którą podpisaliśmy w ubiegłym roku z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania dokładnie określa, że w przypadkach, gdy temperatura nie spada poniżej zera i nie występuje gołoledź, oczyszczane są nawierzchnie dróg i chodników oraz pobocza - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzeczni prasowy MZDiM.

Jak co roku po okresie zimowym miejsc, w których konieczne jest przeprowadzanie prac porządkowych jest bardzo dużo. Pracownicy MZDiM systematycznie sprawdzają, jak firma realizująca "Akcję Zima” wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie. W razie potrzeby wskazywane są też obszary miasta, które wymagają dodatkowego sprzątania.

- Jeśli mówimy o szeroko rozumianym porządku w mieście, należałoby w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi w Jaworznie regulacjami prawnymi, to właściciele są odpowiedzialni za porządek na terenie swojej nieruchomości oraz czystość chodnika bezpośrednio przylegającego do ich posesji - mówi Nikodem Motyka. - Trzeba również podkreślić, iż nierzadko można spotkać się z nagannym zachowaniem niektórych mieszkańców, którzy odpady pochodzące z gospodarstw domowych wyrzucają do koszy ulicznych, na pobocza bądź do przydrożnych rowów. Dbając o czystość i porządek na terenie miasta, powinno się piętnować i zgłaszać tego typu przypadki do Straży Miejskiej - dodaje Motyka.