Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

W Jeleniu Łęgu rozpoczęły się kontrole

20 marca 2019, 15:19

fot. Wodociągi Jaworzno

fot. Wodociągi Jaworzno

Ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Jeleń Łęg. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić na swojej posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca zaznaczył, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, lub nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków.

- W przypadku Łęgu, gdzie kanalizacja funkcjonuje od połowy 2018 roku, mieszkańcom stworzona została techniczna możliwość odprowadzania ścieków prosto do oczyszczalni. Dla mieszkańców dzielnicy uruchomiony został także specjalny system budowy przyłączy, połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad dwieście posesji skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według naszych danych w Łęgu wciąż do podłączenia pozostaje około stu budynków - tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Początkiem 2019 roku Wodociągi Jaworzno ponownie skierowały do właścicieli wspomnianych gospodarstw listy informujące o upływającym czasie oraz o obowiązku podłączenia się do kanalizacji. Spółka wyjaśniała w nich także, że nieruchomości z Łęgu mające techniczną możliwość podłączenia się, by ich właściciele skorzystali z preferencyjnych warunków podpięcia (wodociągi budują przyłącze całościowo od podstaw) i dotacji (50% wartości, jednak nie więcej niż 2 000 zł), muszą w terminie do 31 marca br., złożyć stosowny  wniosek i podpisać umowę na budowę przyłącza, które zgodnie z umową zostanie wykonane do 30 czerwca. Jednak odzew był sporadyczny.  

- Nasze podejrzenia związane z przeciąganiem terminu włączenia się przez mieszkańców Jelenia Łęgu, jest fakt, o którym należy głośno powiedzieć. Funkcjonujące na tych posesjach szamba są wywożone nieregularnie lub są po prostu nieszczelne. Oznaczać to może, że większość ścieków z tych zbiorników trafia do gleby lub jest opróżniana w niewyjaśniony sposób. To właśnie wraz ze strażnikami chcemy sprawdzić i skontrolować - tłumaczy Grucel.

Z zapisów aktów prawnych wynika również, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

W wyniku prowadzonych działań jaworzniccy Strażnicy Miejscy wystawili już pierwsze mandaty karne. W większości związane z niejasną i nieprawidłową ilością wywożonych ścieków.