Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konkurs historyczny "Żołnierze Wyklęci"

12 marca 2019, 10:36

Konkurs historyczny Żołnierze Wyklęci

Konkurs historyczny "Żołnierze Wyklęci"

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza uczniów do udziału w III miejskim konkursie historycznym pt. "Żołnierze Wyklęci - polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956". Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi.

W tym roku konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: I - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów; II - uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.