Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wodny plac zabaw - odpowiadamy na pytania

20 lutego 2019, 15:04

Wodny plac zabaw - odpowiadamy na pytania

Wodny plac zabaw - odpowiadamy na pytania

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się w sprawie planowanych i prowadzonych prac remontowych na terenie Wodnego Placu Zabaw, jak również pytaniami otrzymanymi od redakcji portalu jaw.pl w tym temacie, Urząd Miejski udziela szczegółowych wyjaśnień.

Materiał opublikowany wczoraj (19 lutego br.) w portalu jaw.pl pt. "Plac wodny idzie do korekty" wybiórczo traktuje uzyskane od Urzędu Miejskiego w Jaworznie odpowiedzi na nurtujące redakcję pytania. W związku z tym publikujemy listę pytań redakcji wraz z kompletem przesłanych odpowiedzi.

Pytanie: Czy plac wodny jest w trakcie malowania? Murki otaczające plac zmieniły kolor z białoszarych na różowawe. Jaka jest przyczyna zmiany koloru? Czy różowy kolor jest formą zmywalnej emulsji zabezpieczającej oryginalną farbę?

Odpowiedź: Murki są w trakcie zmiany struktury wykończeniowej z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie i ekspozycję na czynniki zewnętrzne w pierwszym sezonie. Wykonawca postanowił dołożyć starań by murki zabezpieczyć inną wyprawą tynkarską. Kolor różowy jest podkładem pod docelowy tynk.

Pytanie: Czy jeżeli różowy kolor nie jest nowym kolorem placu wodnego, czy planują Państwo odświeżenie oryginalnej farby, szczególnie w miejscach, gdzie powstały brudne zacieki?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca po doświadczeniach poprzedniego sezonu postanowił odświeżyć cały plac wodny wraz z elementami które wymagają napraw lub zostały zakwestionowane przez Wydział Inwestycji Miejskich jako usterkowe do naprawy.

Pytanie: Czy obecnie na terenie placu prowadzone są prace związane z podświetleniem lub instalacją elektryczną? W murkach widać odsłonięte plastikowe zabezpieczenia.

Odpowiedź: Tak j.w. Element podświetlenia jako jeden z elementów zakwestionowanych zostanie wykonany ponownie.

Pytanie: Czy na wiosnę będą prowadzone prace naprawcze związane z obecnymi ubytkami w nawierzchni chodnikowej?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązał się przed uruchomieniem kolejnego sezonu do napraw nawierzchni. Nawierzchnia została zausterkowana przez Wydział Inwestycji Miejskich jako nie spełniająca wymagań uczestników placu wodnego oraz odwiedzających mieszkańców. Prace zostaną wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Usterkowane nawierzchnie to ciągi piesze oraz wyprawa niecki placu wodnego.

Pytanie: Czy mają już Państwo ustalony wstępny termin sprzątania placu?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac do końca kwietnia lub wcześniej w miarę sprzyjającej aury.

Pytanie: W jakim terminie ponownie zostanie uruchomiony plac?

Odpowiedź: Ponowny termin uruchomienia wodny plac zabaw przewidywany jest zgodnie z zapisami regulaminu placu - po ogłoszeniu tego faktu do publicznej wiadomości.