Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

1 marca rusza nabór do klas pierwszych

18 lutego 2019, 14:56

1 marca rusza nabór do klas pierwszych

1 marca rusza nabór do klas pierwszych

1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w roku ubiegłym nabór do klas pierwszych w 22 szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 8:00. Do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli mim szczegółowych informacji.

Na stronie naboru - http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz ewentualne bieżące komunikaty związane z rekrutacją. Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół.

Rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do szkoły z oddziałami integracyjnymi* lub do Wydziału Edukacji (ul. Dwornickiego 5) w celu pobrania wniosku o wydanie skierowania lub zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

*Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, ul. Towarowa 61;
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie, ul. Marcina Kasprzaka 6;
  3. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie, ul. Ławczana 12.

***

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020

 

 

Obrazek