Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Pamiętaj o złożeniu deklaracji

5 marca 2013, 08:26

Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka miesięcy. Trzeba pamiętać, że do 31 marca br. należy złożyć deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje osobiście złożą przedsiębiorcy, instytucje oraz właściciele domów jednorodzinnych. W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi na zarządy spółdzielni. Wspólnoty mieszkaniowe mogą je składać samodzielnie lub przez zarządcę. Natomiast w przypadku mieszkań komunalnych deklarację złoży MZNK.

- Od 1 lipca opłaty za śmieci w Jaworznie będą wynosiły odpowiednio 11 zł od osoby - jeżeli mieszkańcy segregują odpady oraz 14 zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci - tłumaczy Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkujących lokal oraz zaznaczyć, czy odpady będą segregowane, czy nie. Należy pamiętać, że w deklaracji bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość, a nie zameldowanych.

Trzeba też pamiętać, że informacje podane w deklaracji mogą być w każdej chwili zweryfikowane. W razie zmiany danych właściciel/zarządca/zarząd ma 14 dni na złożenie korekty.

Wypełnione deklaracje można składać w:

  • Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Biurze Obsługi Mieszkańców MZNK, ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
  • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00)

Deklaracje można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.

Formularze można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie www.mznk.jaworzno.pl (zakładka Odpady komunalne - Dokumenty do pobrania). Jeśli chcą Państwo wiedzieć m.in. jak deklarować prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, to wystarczy wysłać w tej sprawie e-mail na adres: odpady@mznk.jaworzno.pl. Można także zadzwonić pod numery: 32 / 745 10 65 lub 32 / 745 10 66.